پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیت الله خامنه ای و گفتگوهای هسته‌ای: 'نقطه‌های امید بخش حقیقی' یا 'نقطه های خیالی'؟

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با اذعان به اینکه تحریم های بین المللی علیه ایران "برای کشور مشکل ایجاد کرده"، از مسئولان کشور خواست که "حربه تحریم" را از دست "دشمن" بگیرند.

آقای خامنه‌ای بار دیگر تاکید کرد که با مذاکره (در مورد برنامه اتمی ایران) مخالف نیست و درعین حال افزود که "باید دل را به نقطه های امید بخش حقیقی سپرد نه به نقطه های خیالی".

پناه فرهادبهمن در این مورد گزارشی تهیه کرده است که در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی در روز ۱۸ دی ماه پخش شده است.

برای شنیدن سایر برنامه های رادیویی ما به صفحه ویژه رادیو مراجعه کنید.