حمایت پارلمان چین از کاهش اهداف اقتصادی دولت

حق نشر عکس AP

پارلمان چین از برنامه‌های دولت در کاهش نرخ رشد اقتصادی قبلی اعلام شده از سوی مقامات حمایت کرده است.

نخست وزیر چین در سخنانی گفته است که رسیدن به هدف تعیین شده قبلی آسان نیست و در واقع "ضربه زدن به خود" است.

دولت چین با کاهش نیم درصدی رشد اقتصادی تعیین شده برای سال جاری میلادی، اکنون می‌گوید که در نظر دارد به نرخ ۷ درصدی برسد.

به گفته مارتین پیشنتز، خبرنگار بی‌بی‌سی در چین، رهبران این کشور می‌خواهند تا با رشد آهسته‌تر اما با ثبات‌تر اقتصاد کشور را بهبود بخشند.

به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی رهبران چین با این اقدام می‌خواهند بگویند که دوران نرخ رشد دو رقمی به سر آمده است.

رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال‌جاری میلادی ضعیف‌ترین رشد اقتصادی چین در دست کم ۲۵ سال گذشته است.

نخست وزیر چین در سخنان خود همچنین اهدافی را برای مقابله با آلودگی هوا اعلام کرده است.

او گفته است دولت با کارخانه‌هایی که باعث آلودگی هوا می‌شوند برخورد خواهد کرد.

به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی رهبران چین با انتقاد رو به افزون مردم از آلودگی شدید هوا که نتیجه حرکت سریع توسعه کشور است، روبرو بوده‌اند.

پارلمان چین بیشتر به عنوان محلی برای اعلام حزب حاکم کمونیست کشور است.