یونان: وام‌دهندگان نمی‌توانند شرایط تحقیرآمیز به ما تحمیل کنند

حق نشر عکس AP

الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، هشدار داد که وام‌دهندگان بین‌المللی نمی‌توانند شرایط تحقیرآمیز به یونان تحمیل کنند.

آقای سیپراس گفت که مذاکرات درباره شرایط بازپرداخت وام یونان و کمک مالی به این کشور به مرحله‌ای حساس رسیده است اما پیشنهادهای وام‌دهندگان "واقع‌بینانه نیست."

نخست‌وزیر چپگرای یونان این اظهارات را در پارلمان کشور و در میان نارضایتی فزاینده جناح چپ حزب حاکم از روند مذاکرات با وام‌دهندگان بیان کرد.

یونان امروز بازپرداخت یک قسط ۳۰۰ میلیون یورویی به صندوق بین‌المللی پول را به تعویق انداخت.

حق نشر عکس BBC World Service

نخست‌وزیر یونان گفت برنامه صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا در گفتگو "شگرد بد مذاکراتی" است و رویکرد آنها را "لحظه‌ای بد برای اروپا" توصیف کرد.

الکسیس سیپراس وام‌دهندگان را متهم کرد که به طور گسترده از مفاد توافق‌ها عدول کرده‌اند. او همچنین از طرف‌های مذاکره انتقاد کرد که متوجه نمی‌شوند باید به برنامه‌های ریاضت اقتصادی در اروپا پایان داده شود.

یکی از درخواست‌های عمده یونان در مذاکرات تسهیل شرایط بازپرداخت وام بوده است.

همچنین دولت چپگرای این کشور در برابر شرایط ریاضتی که طرف‌های مذاکره می‌خواهند به یونان تحمیل کنند، مقاومت کرده است.