هزاران معترض به سیاست‌های ریاضتی در خیابان‌های لندن تظاهرات کردند

حق نشر عکس Getty

هزاران نفر برای شرکت در تظاهراتی علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت بریتانیا در خیابان‌های مرکز لندن، پایتخت کشور تجمع کردند.

سازمان‌دهندگان تظاهرات امروز تخمین می‌زنند که ممکن است تا ۷۵ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کنند. این تظاهرات از مقابل بانک مرکزی انگلستان آغاز و در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا تمام می‌شود.

حق نشر عکس PA

به دنبال بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ دولت بریتانیا مانند بسیاری از دولت‌های اروپایی دیگر، هزینه‌های خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و مقرری‌های کمکی به اقشار نیازمند را کم کرده است.

حق نشر عکس PA

دولت محافظه‌کار دیوید کامرون می‌گوید این اقدامات ریاضتی برای کاهش کسری بودجه ضروری است، اما منتقدان می‌گویند به این ترتیب فشار بحرانی که توسط بانک‌ها و مدیران ثروتمند اقتصادی ساخته شده، روی دوش ضعیفترین گروه‌های جامعه وارد می‌شود.

حق نشر عکس PA

جرمی کوربین، که نامزد رهبری حزب کارگر است، به بی‌بی‌سی گفت که ریاضت اقتصادی "پوششی" برای نابرابری فزاینده اقتصادی است.

حق نشر عکس Reuters

قرار است که او در تظاهرات امروز صحبت کند. این تظاهرات توسط گروهی به نام "شورای مردم" ترتیب داده شده است.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty