شانس موفقیت شما در کارآفرینی چقدر است؟

داشتن کاری که خود راه‌ انداخته باشیم و متعلق به خودمان باشد آرزوی خیلی‌ها است اما راه رسیدن به آن چیست؟

تعداد که در این کار شکست می‌خورند بسیار بیشتر از آنهایی است کسانی که در این راه موفق می‌شوند.

اما چگونه باید کاری را راه‌اندازی و آن را تبدیل به تجارتی موفق و پردرآمد کرد؟

این آزمون دو دقیقه‌ای را انجام دهید تا ببینید که شانس موفقیت شما چقدر است.

یادآوری: این آزمون شانس موفقیت برای راه اندازی و موفقیت در کسب و کار را در دنیای واقعی پیش بینی نمی‌کند. این آزمون بر اساس فرضیه‌های اقتصادی طراحی شده و جایگزین مشاوره‌های حرفه‌ای و تخصصی نیست.

کارآفرینی تاریخی قدیمی دارد اما تحقیقات در این باره شخصیت‌هایی که کار آفرینان موفقی بودند سابقه زیادی ندارد.

برای تهیه این آزمون، ما منابع موجود در این زمینه را بطور گسترده‌ای بررسی کردیم و با همکاری برایان مورگان پروفسور کار آفرینی در دانشگاه متروپولیتن کاردیف، بر ویژگی‌های روانشناختی و قابلیت‌های مدیریتی کار آفرینان موفق تمرکز کردیم.

تهیه‌کنندگان: جری فلچر، رابرت مک‌کنزی، رنسوم امپینی، ویل اسمیل، نظار توفیق، جان والتون