پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از تاثیر بحران چین بر اقتصاد جهانی

تلاش دولت چین برای کنترل سقوط ارزش سهام در بازار بورس ناکام ماند. سهام بازار بورس شانگهای همچنان کاهش یافت. در ماه‌های گذشته نیز دولت چین بارها کوشید از طریق کاهش بهره‌های بانکی، بازار را کنترل کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.