توافق دو شرکت عظیم مواد شیمیایی آمریکا برای ادغام

حق نشر عکس Getty

دو شرکت عظیم مواد شیمیایی آمریکا، "دا" و "دوپانت"، موافقت کردند تا در معامله‌ای به ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار در هم ادغام شوند.

این ادغام باید به تایید مراجع قانونی و سهامداران دو شرکت برسد.

شرکت جدید دادوپانت نام خواهد گرفت و قرار است دو سال پس از تکمیل این ادغام، تبدیل به سه شرکت شود و با کاهش هزینه‌ها در طی این روند، سه میلیارد دلار صرف‌جویی شود.

این سه شرکت هر کدام در صنایع کشاورزی، تولید مواد شیمیایی و تولید محصولات خاص فعالیت خواهند کرد.

هدف از این کار این است که با کاهش هزینه‌ها در طی این روند، سه میلیارد دلار صرف‌جویی شود.

همزمان شرکت دوپانت اعلام کرده که برای کاهش هزینه‌ها ده درصد کارکنانش را اخراج خواهد کرد.

اگر این ادغام از نظر قانونی تایید شود سهام‌داران هر دو شرکت بطور مساوی مالک شرکت جدید خواهند شد.

اندرو لیوریس مدیر عامل فعلی شرکت دا رییس شرکت جدید خواهد شد و اد برین، مدیر عامل دوپانت، مدیر عامل شرکت جدید.

آقای لیوریس این ادغام را تحولی در صنایع شیمیایی خواند و گفت که ادغام دو شرکت از یک دهه پیش مد نظر بوده است.