پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران قیمت نفت و سرنوشت نفت شیل آمریکا

با وجود آنکه قیمت نفت، امروز بعد از تشدید تنش در روابط ایران و عربستان، حدود سه درصد بالا رفته، اما سال جدید مسیحی، هم برای تولید کنندگان سنتی نفت، مثل اعضای اوپک، و هم دست‌اندر کاران روش‌های تازه، یعنی تولید نفت شیل در آمریکا، سالی سرنوشت ساز است. جرمی هاول در گزارشش دلیل این موضوع را توضیح می‌دهد: