پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غرامت چهارصد میلیون دلاری پژو به ایران

ایران خودرو می گوید پژو بابت ترک ایران غرامت پرداخت خواهد کرد؛ ولی خودروساز فرانسوی می گوید توافق با ایران توافق خوبی است و درباره غرامت اظهار نظر نمی کند. مدیرعامل ایران خودرو گفته بود پژو، بر اساس بخشی از یک قرارداد محرمانه، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار غرامت خواهد داد. همزمان بعضی نمایندگان مجلس با تشکیک درباره این قرارداد گفته اند، پژو را تحریم خواهند کرد.

امیر پایور گزارش می دهد.