پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیش بینی کاهش رشد اقتصادی چین

چین می گوید انتظار دارد رشد اقتصادی این کشور به کمترین حد خود در بیست و پنج سال گذشته برسد. بین ۶ و نیم تا هفت درصد. این نرخ رشد اقتصادی شاید برای بعضی از کشورها یک آرزو باشد اما در چین، مقامات برای یافتن راهی بین جلوگیری از عوارض رشد بی رویه اقتصادی و زیاده روی در مهار آن، کار دشواری در پیش دارند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد