بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به صفر کاهش داد

حق نشر عکس Getty

بانک مرکزی اروپا در راستای اجرای تدابیر تازه خود برای تحریک و رشد اقتصادی، نرخ بهره پایه بانکی را از ۰.۰۵ به صفر کاهش داده است.

این نهاد همچنین با هدف کاستن از ابعاد بحران بدهی در اروپا، حجم بازخرید ماهانه اوراق قرضه را از ۶۰ میلیارد یورو به ۸۰ میلیارد یورو افزایش داد.

علاوه بر این بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته است که نرخ بهره سپرده خود را کاهش دهد.

در حال حاضر نرخ بهره سپرده از منفی ۰.۳درصد به منفی ۰.۴درصد کاهش یافته است. به این ترتیب بانکها برای سپرده گذاری باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.

تدابیر تازه بانک مرکزی اروپا، به ویژه کاهش نرخ پایه بانکی به صفر، که امروز پنجشنبه ۱۰ مارس، در نشست این نهاد در فرانکفورت مطرح شد بسیار جامع تر از آنچه بود که سرمایه‎گذاران انتظارش را داشتند.

نرخ بهره پایه که در کشورهای مختلف به اسامی گوناگون خوانده می‌شود، بهره‌ای است که بانک مرکزی در قبال وام‌های بسیار کوتاه مدت - معمولا چند ساعته و شبانه - از بانک‌های تجاری مطالبه می‌کند.

این بانک‌ها گاه با کمبود موقت نقدینگی جهت تسویه حساب‌های بین خود در پایان روز مواجه می‌شوند و برای تامین نیاز خود، مبالغی را از بانک مرکزی وام می‌گیرند.

نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی برای این وام‌ها مطالبه می‌کند، نرخ بهره پایه خوانده می‌شود.