پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هک شدن سرورهای موساک فونسِکا "از خارج پاناما"

شرکت موساک فونسکا می گوید سرورهای این شرکت از خارج پاناما هک شده و درز اطلاعات مشتریان کار کارکنان شرکت نیست. یکی از مدیران موساک فونسکا می گوید شگفت آور است که کسی درباره خود هک که کاری مجرمانه است حرف نمی زند. حدود ۱۱ میلیون سند لو رفته که نشان می دهد شرکت موساک فونسکا به بعضی ثروتمندان و رهبران حال و سابق جهان و نزدیکانشان در فرار مالیاتی، پولشویی و دور زدن تحریمها کمک می کرده است.

امیر پایور گزارش می دهد.