اگر می‌خواهید مجرم باشید، 'مجرم تحصیل‌کرده‌ای باشید'

حق نشر عکس Thinkstock

تحصیلات نه فقط در کسب درآمد مشروع بلکه در به دست آوردن درآمدهای نامشروع هم موثر است.

این نتیجه تحقیق پروفسور جووانی ماستروبونی در دانشگاه اسکس است که اسناد از طبق‌بندی خارج شده اداره فدرال مواد مخدر آمریکا را در دهه ۱۹۶۰ میلادی بررسی کرده است.

پروفسور ماستروبونی و همکارانش در این تحقیق وضعیت تحصیلی ۷۱۲ عضو ایتالیایی تبار مافیای آمریکا را بررسی کرده و متوجه شدند آنها که بیشتر درس خوانده بودند، پول بیشتری هم در آورده بودند؛ هفت و نیم تا هشت و نیم درصد درآمد بیشتر به ازای هر سال تحصیل.

آنها همچنین درآمد این افراد را با مردان سفیدپوست هم‌سن خود که در همان محله سکونت داشتند مقایسه کردند و متوجه شدند این افراد کمی بیشتر از اعضای مافیا (نه تا ده درصد) به ازای هر سال تحصیل درآمد داشتند.

حق نشر عکس Thinkstock

البته اعضای مافیا بطور متوسط یک سال زودتر ترک تحصیل کرده بودند. این تحقیق همچنین نشان داد ورود به دنیای جرم و جنایت در سنین خیلی پایین آغاز می‌شود.

حق نشر عکس Thinkstock

به گفته پروفسور ماستروبونی تحصیل می‌تواند در پیشگیری از جرم نقش بازدارنده داشته باشد اما "این نکته هم درست است که اگر می‌خواهید پا به دنیای جرم و جنایت بگذارید بهتر است مجرم تحصیل‌کرده‌ای باشید."

"نفع شخصی تحصیلات فقط در مشاغل مشروع نیست بلکه شامل فعالیت‌های نامشروع هم می‌شود که به حد مشخصی از پیچیدگی نیاز دارد."

بر اساس اسناد اداره فدرال مواد مخدر آمریکا، درآمد در جرائم سفید مثل تجارت غیرقانونی (اخاذی، نزول‌خواری، فروش غیرقانونی الکل) سه برابر جرائم خشن (سرقت و قتل) بود.

پروفسور ماستروبونی دو سال پیش تحقیق مشابهی در باره هشتصد عضو مافیای آمریکایی ایتالیایی تبار که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی فعال بودند انجام داده بود.

در آن تحقیق آمده که مافیا هنوز پس از پنجاه سال در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا فعال است و هنوز بر اساس همان قواعد قدیم کار می‌کند؛ اصل اول مافیا این است: "هیچکس نمی‌تواند خود را مستقیما به ما یا دوستان ما معرفی کند، این کار را همیشه باید شخص ثالث انجام دهد (کسی که هر دو طرف را بشناسد)."