پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر مثبت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر صنعت گردشگری

تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا بر بعضی بازارهای این کشور تاثیر منفی داشت ولی هستند کسب و کارهایی که از آن سود برده اند، از جمله گردشگری. آمار نشان می دهد ماه پیش تعداد گردشگرانی که به بریتانیا آمده اند در مقایسه با ژوئیه پارسال به مقدار قابل توجهی بالا رفته است. اما علت این رونق چیست و چه کسانی از آن بهره می برند؟

امیر پایور گزارش می دهد