پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشانه‌های پایان بحران اقتصادی در دبی

نخیل، یکی از بزرگترین شرکتهای ساختمانی دبی می گوید آخرین قسط بدهی ۱۶ میلیارد دلاری اش را دو سال زودتر از موعد پرداخت کرده است. بحران مالی سال ۲۰۰۹، دبی را تا مرز ورشکستگی کشاند ولی این پرداخت نشانه پایان آن بحران است. شرکتهای بزرگ دبی از بانک مرکزی امارات متحده عربی و امیرنشین ابوظبی قرض گرفته بودند.

امیر پایور گزارش می دهد.