پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس ایران رای به حذف کارت سوخت داد

نمایندگان مجلس ایران موافقت کردند کارت سوخت حذف شود. این تصمیم در بخشی از اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گرفته شده و از امسال اجرایی می شود. با حذف کارت سوخت، سهمیه بندی هم حذف و بنزین عملا تک نرخی می شود. اختیار تعیین قیمت بنزین هم به عهده دولت است. آیا حذف سهمیه بندی شروع آزاد شدن قیمت بنزین است؟

امیر پایور گزارش می دهد.