پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صاحبان کسب و کار در آمریکا درباره حال و آینده اقتصاد ایالات متحده چه فکر می کنند؟

یکی از مسائلی که همیشه در انتخابات آمریکا مطرح بوده، اقتصاد است. این که وضع اقتصادی چطور است و چطور خواهد شد و هر کدام از نامزدها چه ایده‌ها و برنامه‌هایی دارند. در مسیر جاده شصت و شش، سام فرزانه در شهر کوچکی به نام کوبا در ایالت میزوری توقف کرده و از صاحبان کسب و کار درباره وضعیت موجود و آینده اقتصاد کشور پرسیده است.