پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برلین در پی گرفتن عنوان پایتختی فناوری اروپا از لندن

لندن به عنوان مرکز فناوری اروپا شناخته می شود. شهری که نمادهای فناوری در آن، همیشه در حال پیشرفت است. اما بعد از جدایی بریتانیا از اروپا، ممکن است این موفقیت مورد تهدید قرار بگیرد. برلین، پایتخت آلمان که در قلب اروپا قرار دارد جدا شدن بریتانیا از این اتحادیه را فرصتی می بیند تا عنوان مرکز فناوری اروپا و شهر نمایشگاههای فناوری را از لندن برُباید.

کتلان جونز گزارش می دهد.