پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمرنگ شدن اجماع وزرای اوپک درباره مهار تولید نفت در نشست الجزایر

به رغم تلاش‌ها امید به اجماع وزرای اوپک درباره مهار تولید نفت در نشست الجزایر کمرنگ شده. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته شاید دوماه دیگر در وین توافقی حاصل شود اما اضافه کرده تهران خواستار ۱۳ درصد سهم تولید اوپک است که رقمش بیش از میزان تولید کنونی ایران خواهد بود .همزمان با انتشار این اخبار، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و هر بشکه برنت زیر ۴۶ دلار فروش رفت. امیر پایور گزارش می‌دهد.