http://www.bbcpersian.com

13:26 گرينويچ - يکشنبه 26 ژوئن 2005

ديدگاه های محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران

محمود احمدی نژاد ناشناخته ترين نامزد نهمين انتخابات رياست جمهوری ايران بود، ولی ظرف مدت کوتاهی توانست با کنار زدن شماری از سرشناس ترين چهره های سياسی جمهوری اسلامی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، به ششمين رييس جمهوری اين کشور تبديل شود.

آقای احمدی نژاد همواره خود را حامی عدالت و فقرزدايی معرفی کرده ولی در جريان مبارزه اش شايعات زيادی از سوی مخالفان وی درباره آنچه آينده تاريک ايران در صورت پيروزی اين نامزد اصولگرا می خواندند، منتشر شد.

برای آشنايی با رييس جمهور منتخب ايران هنوز نمی توان منبعی مستقل يافت و فعلا بايد به مطالبی اتکا کرد که گردانندگان ستاد انتخاباتی اش در وب سايت شخصی وی با نام "مردم يار" منتشر می کنند، عنوانی که وی بجای سمتش در مقام شهردار تهران برگزيد.

در اين سايت ديدگاه های آقای احمدی نژاد در چهار حوزه سياسی، اجتماعی، اقتصادی و بين المللی بيان و پاسخ برخی از اتهامات ذکر شده است، از جمله: "يک دفعه ما قاتل و آدمکش شديم که اگر اين (احمدی نژاد) بيايد، در پياده‌ روها ديوار می‌کشد، زنها را می‌زند، دست قطع می‌کند و مخالف سرمايه ‌گذاری، کار و تلاش است و اين که می‌گويد همه بايد گدا شوند."

رييس جمهور جديد ايران همچنين رمز پيروزی خود با وجود گمنامی را اقبال عمومی می داند و می گويد: "آقايی صحبت کرد که تو چرا رای آوردی؟ بابا، از مردم بپرس. مردم رای دادند. شما ببين چرا رای نياوردی. بالاخره مردمی که من را می‌شناختند، رای دادند. اين لطف مردم است و از مردم بپرسيد چرا رای دادند؟"

البته آقای احمدی نژاد معتقد است در قبال لطف مردم، حق دارد خدمتگزاری خود را برای آنها بازگويد. او که در يکی از بحث برانگيزترين اظهاراتش اعلام کرده انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ برای مردم سالاری براه انداخته نشده بود، گفته است: "مردمی‌ترين دوران شهرداری، دوران ماست. يعنی ما به همه مردم تهران؛ بدون اين که نگاه کنيم آنها از کدام حزب هستند، چه زبان، دين،‌ سليقه و غيره دارند، خدمت کرديم."
دختران ایرانی
 همين آقايان مينی‌بوس سر خيابانهای تهران می‌گذاشتند و سرباز می‌گذاشتند که آرايش‌های خانمهای مردم را کنترل کنند و هر کدام غليظ بود، سوار مينی بوس کنند و ما معترض بوديم که اينها خلاف شرع است. حق نداريد با مردم اينگونه برخورد کنيد، اينها مردم ما هستند
 
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران

آقای احمدی نژاد صراحتا اعلام کرده است در حوزه سياسی به دنبال اصلاح ساختار مديريت کشور خواهد بود که وی بخشی از آن را آلوده به فساد می داند.

"مشکل ما گروهی از مديران هستند. عده‌ای احساس می‌کنند با آمدن من يک سلسله از بهره ‌برداری‌های اختصاصی محدود می‌شود. بايد اصلاحاتی در شيوه اداره کشور انجام شود. ما می‌گوييم مديران نبايد يک قشر ممتاز و منت گذار مردم باشند، اينها بايد وسط مردم و در خدمت مردم باشند."

خدمت به ملت

وی همچنين اتهام برخورد تبعيض آميز با ايرانيان بر اساس گرايشهای سياسی و مذهبی شان در دوره رياست جمهوری خود را ناروا دانسته و گفته است: "برويد در فرهنگسراهای ما ببينيد چه کسانی استفاده می‌کنند؟ من مرزبندی سياسی بين مردم را هم تا حالا نپذيرفتم. دليلی ندارد من منافع ملت را فدای گروه ها و باندها و احزاب کنم. مشکل من اين است که اهل اين که زير بار باندها و گروه ها بروم، نيستم و اين را با افتخار می‌گويم فقط می‌خواهم به ملت خدمت کنم."

آقای احمدی نژاد همچنين می گويد برای آزادی مطبوعات احترام قائل است و حتی از انتقاد آنها با ارسال هديه تقدير می کند، هرچند اخراج سردبير روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران، در کشاکش انتخابات به دليل حمايت تلويحی از آقای هاشمی و ساير برخوردهای تند وی با خبرنگاران صحت اين ادعا را به زير سوال می برد.

"به طور جدی طرفدار آزادی مطبوعات هستم. ما حتی از رسانه‌هايی که از ما انتقاد کردند، تشکر کرديم و به آنها هديه داديم، برای اين که باب انتقاد باز شود."

او همچنين در مورد آزادی اعلام کرده که برداشتی ۳۶۰ درجه ای از اين مفهوم دارد و حال آن که در آمريکا فقط دو درجه از آزادی نصيب مردم شده است.

"من می‌گويم آزادی روح انقلاب است و بزرگترين عطيه و هديه الهی است. بدون آزادی ما هيچ چيزی نداريم؛ آزادی دخالت در سرنوشت، دخالت در امور سياسی، دخالت در اقتصاد، دخالت در کشاورزی. من نمی‌گويم آزادی کم است، بلکه اين سطح پايينی از آزادی است. البته آزادی الان ما، خيلی آزادی ارزشمندی است و به نسبت خيلی جاهای ديگر بهترين است، اما آنچه من دنبال آن هستم، بسيار بالاتر از اين است."

' بی حجابی و کاتر '

آقای احمدی نژاد عقيده دارد کسانی که وی را دشمن آزادی می خوانند، در واقع فرافکنی می کنند: "آقايانی را که می‌گويند احمدی ‌نژاد تندرو است، من می‌شناسم. سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ وزارت کشور دست اين آقايان بود. ما با اينها دعوا داشتيم. موتور سوار در خيابانها می‌فرستادند و با کاتر به مو، کفش و لباس بچه‌های مردم می‌زدند و ما با آنها دعوا داشتيم و با اين کارها مخالفت می‌کرديم."

همچنين او در بيانی که به آزادی انتخاب حجاب اسلامی دلالت دارد، گفته است: "همين آقايان مينی‌بوس سر خيابانهای تهران می‌گذاشتند و سرباز می‌گذاشتند که آرايش‌های خانمهای مردم را کنترل کنند و هر کدام غليظ بود، سوار مينی بوس کنند و ما معترض بوديم که اينها خلاف شرع است. حق نداريد با مردم اينگونه برخورد کنيد، اينها مردم ما هستند. "

رييس جمهور منتخب ايران بزرگترين معضلات اجتماعی کشور را فقر، فساد و تبعيض می داند و قول داده است برای رفع اين موارد حتی جانش را فدا کند.

او که در مقام شهردار شروع به پرداخت وام ازدواج به زوجهای کم بضاعت کرد، می گويد: "به رغم خدماتی بسياری که بدنه دولت در کشور انجام می‌دهد، متاسفانه شاهد گسترش فقر، فساد و تبعيض در کشور هستيم. يک جوان ما که می‌خواهد ازدواج کند، دو ميليون تومان (بيش از دو هزار دلار) نمی‌تواند بگيرد؛ اما ميلياردها خرج دکورها و چيزهای بی‌حاصل می‌شود. ما با اينها مخالفيم."

"ما، هر چه می‌گوييم کارمند، سه بچه دانشجوی دانشگاه آزاد دارد و دارد زير بار تورم له می‌شود، اينها اصلاً متوجه نمی‌شوند. می‌گوييم دو ميليون جوان که نصف آنها تحصليکرده هستند، بيکارند، چون آقای مسئول، مشکلی ندارد و همه چيز وی به راه است."

صميمی با جوانان

آقای احمدی نژاد که استاد دانشگاه است، عقيده دارد معلمی به وی اين امکان را داده است که نه تنها مشکلات جوانان را درک کند، بلکه بتواند رابطه ای صميمی با آنها داشته باشد، از جمله ورزش با شاگردان خود.

"خودم ورزشکار هستم و با دانشجوها فوتبال بازی می‌کنم. من جزو استادهای معدودی هستم که تقريباً هيچ وقت در کلاسهايم حاضر و غايب نمی‌کنم، ولی کلاسم هميشه پر است و اضافه هم می‌نشينند. در فوق‌ ليسانس بچه‌ها می‌مانند ترم سوم درسها را با من می‌گيرند و خيلی راحت در کلاس بحث می‌کنند. اصلاً بدون اين (بحث کردن) ما نمی‌توانيم زندگی کنيم."

منتقدان آقای احمدی نژاد وی را به نداشتن راه حلهای روشن اقتصادی متهم کرده اند، ولی وی در وب سايت خود برخی از ديدگاه هايش در اين حوزه را بيان کرده، هرچند برخی از آنها رنگ و بوی شعار دارد.

"منابع ملی بايد از چنته دولت آزاد و در اختيار مردم قرارگيرد تا در خدمت پيشرفت کشور قرارگيرد. در نظام اجرايی کشور، سپردن کارها به مردم، خصوصی سازی تفسير شد و خصوصی سازی نيز مفهومی جز فروش اموال دولتی پيدا نکرد و عرصه‌های مختلف برای تحرک مردم نه تنها باز نشد، بلکه هر روز بيش از گذشته فضا را به روی مردم تنگ ‌تر کردند."

' آمريکا جلو بيايد '

رييس جمهور منتخب ايران درباره اشتغال نيز اين راه حل را ارايه کرده است: "برای موفقيت در اين راه ابتدا بايد فضای کسب و کار مناسب را از طريق تدوين قوانين مورد نياز درجهت ايجاد رابطه منطقی بين کارگر و کارفرما انجام داد. از طرف ديگر، اکنون بيش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در سيطره دولت است که با بهره‌ وری بسيار پائينی در بسياری از بخشها روبروست. اين بهره ‌وری پايين ظرفيت‌های خالی زيادی را در اقتصاد کشور برجا نهاده است."

در مورد سياست خارجی نمی توان شاهد انحرافی شديد از مسير کلی جمهوری اسلامی در دوره آقای احمدی نژاد يا هر رييس جمهور ديگر بود، زيرا اصول آن را رهبر بر اساس قرائت خود از قانون اساسی تعيين می کند.

از همين رو، ششمين رييس جمهور ايران درباره برقراری مناسبات با آمريکا بعد از ربع قرن معتقد است که چون واشنگتن به خاطر اشغال شدن سفارتش با تهران قطع رابطه کرده، پس خودش بايد دست آشتی را دراز کند.

وی که يکی از دانشجويان پيرو آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی بوده، می گويد: " آمريکا قطع روابط را به ايران تحميل کرد و اکنون نيز می خواهد برقراری آن را تحميل کند. جمهوری اسلامی ايران از برقراری روابط با آمريکا هيچ باکی ندارد اما بايد سود و زيان چنين تصميمی و همچنين چگونگی آن به دقت مورد مطالعه قرار گيرد تا استقلال و عزت و شرف ملت ايران آسيب نبيند."