http://www.bbcpersian.com

16:32 گرينويچ - پنج شنبه 31 مه 2007 - 10 خرداد 1386

وزیر کار ایران: سه میلیون بیکار داریم

محمد جهرمی، وزیر کار ایران، تعداد بیکاران در این کشور را سه میلیون نفر برآورد کرده و گفته برای اینکه شمار بیکاران افزایش نیابد، می باید سالانه یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شود.

به گفته آقای جهرمی، دو سال پیش در شروع کار دولت محمود احمدی نژاد، جمعیت بیکاران سه میلیون نفر بوده و این نرخ در دو سال اخیر کنترل شده و شمار بیکاران در حد سه میلیون نفر ثابت باقی مانده است.

بیشتر از یک سوم از جمیت بیکاران در روستاها زندگی می کنند و به گفته آقای جهرمی، یک میلیون و 104 هزار نفر از بیکاران در روستاها زندگی می کنند.

به گزارش وزیر کار، 40 درصد بیکاران را زنان تشکیل می دهند و نرخ بیکاری تحصیلکردگان 16 درصد است.

بشنويدگفتگو با بهروز هادی زنوز، کارشناس امور اقتصادی -- برنامه جام جهان نما

وزیر کار ایران به تعداد شغل های ایجاد شده در دو سال گذشته اشاره نکرده اما سخنان آقای جهرمی به این معنی است که دولت آقای احمدی نژاد دست کم دو میلیون شغل ایجاد کرده است.

محمود احمدی نژاد سه هفته پیش در جمع فرماندهان بسیج گفته بود که او در ابتدای کار، کشور را با سه و نیم میلیون بیکار تحویل گرفته ولی در دو سال گذشته یک میلیون و 950 شغل جدید ایجاد کرده است.

در دو سال گذشته با آنکه حجم عظیمی از درآمدهای نفتی وارد ایران شده، اما نرخ سرمایه گذاریهای تولیدی چندان افزایش نیافته و نرخ رشد اقتصاد در حدود 4.5 تا 5 درصد ثابت مانده است.

تنها تحول دو سال گذشته، اختصاص بخشی از منابع بانکی برای ایجاد شغل بوده است. بر اساس گزارش های وزارت کار ایران در سال گذشته ده هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به بنگاه های زود بازده اختصاص داده شده است.

به گفته آقای جهرمی، در سال جاری 30هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای ایجاد شغل و راه اندازی بنگاه های تولیدی اختصاص داده شده است.

جمعیت بیکاران

نرخ بیکاری در ایران آنطور که محمد جهرمی گفته، 12.3 درصد است و بر اساس برنامه چهارم توسعه که امسال سومین سال اجرای آن است، باید نرخ آن به کمتر از ده درصد برسد و یک رقمی شود.

در طول پنج سال برنامه سوم توسعه، به طور متوسطه سالانه 580 هزار شغل ایجاد شده و جمع کل شغل هایی که در طول پنج سال ایجاد شد، حدود دو میلیون و 900 هزار شغل بوده است.

بر اساس گزارش جدید وزارت کار، تعداد شغل های ایجاد شده در دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده و به طور متوسط سالانه نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای 7 درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است.

به عقیده این کارشناسان، بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده است در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری کافی نمی تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت های شغلی را تحقق بخشد.

با وجود دو برابر شدن درآمدهای نفتی ايران در سال گذشته اقتصاد ایران از رشد مناسبی برخوردار نبوده و برخی کارشناسان می گویند دولت به جای اجرای طرح هایی نظیر بنگاه های زود بازده و اختصاص بخشی از منابع بانکی به این طرح، بهتر است محدودیت های سرمایه گذاری را بر طرف کرده و با رشد اقتصادی پایدار به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر کمک کند.