http://www.bbcpersian.com

22:12 گرينويچ - پنج شنبه 08 نوامبر 2007 - 17 آبان 1386

برنانکی: سرعت رشد اقتصاد آمریکا کاهش می یابد

بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی آمریکا، اخطار داده است که سرعت حرکت اقتصاد این کشور تا پیش از پایان سال به طور چشمگیری کند خواهد شد.

وی تضعیف بازار اعتبارات که وام گرفتن را چه برای افراد و چه بانک ها دشوار کرده است، عامل این وضع دانست.

وی گفت که احتمال دارد "با گرانتر شدن اعتبار (وام) و سخت تر شدن گرفتن آن، مهار مالی بیشتری بر رشد اقتصادی وجود داشته باشد."

وی گفت: "سرمایه گزاران نیز محتاط تر شده اند و خواستار دریافت غرامت بیشتر به خاطر تقبل خطر (اعطای وام) هستند."

بحران اعتبار که ناشی از ناتوانی بسیاری از وامداران در بازپرداخت اقساط مسکن است باعث شده است بانک ها به سهولت قبل به مردم وام ندهند.

آقای برنانکی اذعان کرد که این وضع برای صاحب خانه هایی که می خواهند وام مسکن خود را به منظور دستیابی به نرخ بهره پایین تر بازبندی کنند دردساز است.

برخی تحلیلگران می گویند که اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا کاهش دوباره نرخ بهره از سوی این بانک تا پایان سال را محتمل تر می کند.

گروهی از کارشناسان معتقدند که اظهارات وی نشان می دهد چشم انداز اقتصادی تا چه اندازه بد است.

کریستوفر لو از شرکت "اف تی ان فایننشیال" در نیویورک گفت: "آنها نگران اقتصاد هستند. آنها نگران تورم هستند."

آقای برنانکی در برابر کمیته مشترک اقتصادی کنگره شهادت می داد.