http://www.bbcpersian.com

13:02 گرينويچ - چهارشنبه 06 فوريه 2008 - 17 بهمن 1386

واکنش بازارهای سهام به وضعیت اقتصاد آمریکا

گزارش بی تحرکی در اقتصاد آمریکا باعث بروز واکنش های متفاوت بازارهای سهام در مناطق مختلف جهان شده است.

با انتشار گزارش کاهش فعالیت بخش خدمات در اقتصاد آمریکا در روز گذشته، شاخص بهای سهام بورس توکیو (نیکی) در معاملات روز چهارشنبه، 6 فوریه (17 بهمن) حدود 4.7 درصد تنزل کرد در حالیکه شاخص سهام بورس نیویورک (داو جونز) در معاملات روز سه شنبه 3 درصد کاهش یافته بود.

در ایالات متحده، شاخص سهام بورس معاملات الکترونیکی - نزدک - نیز حدود 3 درصد کاهش نشان داد.

شاخص بهای سهام در بورس های هنگ کنگ و هند نیز در معاملات روز چهارشنبه به ترتیب 5.4 درصد و 3.2 درصد تنزل کرد.

با اینهمه، نگرانی در مورد احتمال بروز رکود اقتصادی در آمریکا تاثیر قابل توجهی بر بازارهای سهام اروپایی نداشت.

شاخص بهای سهام در بورس لندن در ساعات نیمروز حدود 0.4 درصد افزایش یافت و شاخص بورس فرانکفورت هم افزایشی در همین حدود را نشان داد.

نگرانی در مورد رکود جهانی

در عین حال، کارشناسان مالی از وجود "بدبینی لجام گسیخته" نسبت به شرایط اقتصادی جهان سخن گفته و دلیل اصلی آن را احتمال توقف رشد اقتصاد ایالات متحده عنوان کرده اند.
مسکن در معرض فروش در آمریکا
مشکلات اقتصادی آمریکا با بحران در بخش مسکن آغاز شد

این نگرانی نیز وجود دارد که روند رشد مطلوب اقتصاد های اروپایی که در چند سال اخیر ادامه داشته متوقف شود و رکود در سطح جهانی را در پی آورد.

به گزارش موسسه مدیریت عرضه، که یک نهاد تحقیقاتی آمریکایی است، در ماه ژانویه بخش خدمات در آن کشور برای نخستین بار در خلال پنج سال اخیر با کاهش سطح فعالیت مواجه شد.

گرچه اقتصاددانان انتظار تنزل نرخ رشد این بخش را داشتند، اما کاهش فعالیت این بخش در ماه ژانویه بیش از حد انتظار بود.

برخی کارشناسان اقتصادی این احتمال را مطرح کرده اند که ممکن است آمریکا و اروپا همزمان وارد یک دوره رکود اقتصادی شوند.

آنان علت اصلی این وضعیت را به بحران سال گذشته در بازارهای وام های درجه دو نسبت می دهند که بر بخش مسکن در ایالات متحده به شدت تاثیر گذاشته و باعث ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط وام ها، بی میلی وام دهندگان در اعطای وام مسکن و کاهش بهای مسکن در آن کشور شده است.

بانک مرکزی آمریکا در ماه گذشته به منظور جلوگیری از بروز رکود نرخ بهره را دو بار کاهش داد اما ظاهرا این اقدام نتوانسته است باعث رونق اقتصادی شود.

دولت ایالات متحده نیز یک برنامه انبساط مالی، شامل تخفیف های مالیاتی را پیش بینی کرده است اما به نظر نمی رسد که این تصمیم نگرانی در مورد شرایط اقتصادی آمریکا را رفع کرده باشد.