BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:21 گرينويچ - شنبه 11 اکتبر 2003
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
جايزه صلح نوبل: انتخابی شيرين با پيامی روشن
 

 
.

بعد از دوم خرداد سال 76 اين دومين زلزله بزرگی است که ايرانيان موجب آن می شوند منتهی آن بار از ايران خبر به جهانيان رسيد و اين بار جهانيان خبر به ما ايرانيان داده اند.

الان ساعت هفت غروب است و من سه ساعتی است که به اتفاق خانواده ام با شنيدن خبر انتخاب خانم شيرين عبادی به عنوان برنده جايزه صلح نوبل جشن گرفته ايم، خبری که در سراسر جهان پخش شده است هنوز از صدا و سيمای جمهوری اسلامی پخش نشده است و اين خود بهترين گواه جدا ماندن بخش های انتصابی حکومت از مردم و احساس آن هاست.

 

 با اهدای جايزه صلح نوبل به شيرين عبادی در حالی که رهبر کاتوليک های جهان و شخصيت های معتبری مانند واسلاو هاول و حتی ايرانی ديگری مثل هاشم آغاجری، نامزد آن بودند يک بار ديگر آشکار شد که جهان موجود به هم پيوسته ای شده است که در آن کمتر گوشه ای از ديد جهانيان ناپيدا می ماند

 

يک بار ديگر جهان نشان داد که راهی جز مسالمت و مدارا برای پيشبرد دموکراسی و رسيدن به آزادی وجود ندارد، انتخاب خانم عبادی پيروزی بزرگی برای کسانی بود که اصلاحات سياسی را بهترين راه برای تغييرات دموکراتيک در ايران می دانند.

با اهدای جايزه صلح نوبل به شيرين عبادی در حالی که رهبر کاتوليک های جهان و شخصيت های معتبری مانند واسلاو هاول، رئيس جمهور سابق جمهوری چک و حتی ايرانی ديگری مثل هاشم آغاجری، نامزد آن بودند يک بار ديگر آشکار شد که جهان موجود به هم پيوسته ای شده است که در آن کمتر گوشه ای از ديد جهانيان ناپيدا می ماند.

با انتخاب يک اصلاح طلب که در دادگاه جمهوری اسلامی محکوم و زندانی هم شده است آشکار شد که نيروهای مرموزی در جهان از اصلاح طلبان و هواداران دموکراسی غربی حمايت می کنند.

پنج پيام اولی که در روز جمعه و به دنبال اعلام نام خانم شيرين عبادی به عنوان برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003 بر پيامگير بخش فارسی بی بی سی ضبط شد شايد خود بهترين نشانه تنوع نگاه ايرانيان به موفقيت يک هموطن در به دست آوردن يک عنوان معتبر جهانی باشد.

شيرين عبادی در ايران به عنوان نشانه فعاليت جدی و پی گير اما مسالمت جويانه برای حقوق انسان ها به ويژه زنان و کودکان ثبت است.

گرچه در سال های اخير نام خانم عبادی به عنوان يک فعال سياسی شناخته شد و شايد همين عنوان او را يک ماهی در اوج چالش محافظه کاران با جنبش اصلاحات سياسی به سلول انفرادی زندان اوين انداخت اما بيش از هر عنوانی بايد وی را يک حقوقدان انسانگرا خواند و اين صفت را شاگردان، موکلان، و خوانندگان کتاب های وی گواهند.

خانم عبادی حتی زمانی که به زندان افتاد به دليل فعاليت های حرفه ای حقوقی وی بود، جوانی از در دفتر وکالت وی وارد شد که از اعضای فعال گروه های فشار بود و از وی خواست که وکالتش را به عهده بگيرد چرا که به جهت افشای نقش گروه های فشار تحت تعقيب قرار گرفته و جان و آزادی خود را در خطر می بيند.

اميرفرشاد ابراهيمی که بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران از ادامه همکاری با گروه های خشونت طلب پشيمان شده بود پس از اعترافات تکان دهنده اش بيش از يک سال به زندان افتاد، خانم عبادی و محسن رهامی وکيل دانشجويان صدمه ديده نيز به همين دليل به زندان افتادند.


 

 مردم سالاری و رعايت موازين حقوق بشر تنها راه زيستن مسالمت آميز در جهان امروز است

شيرين عبادی

 

بازشدن رازهای سربسته ازتباط خشونت طلبان با گروه های محافظه کار درون حکومت توسط اميرفرشاد ابراهيمی موکل خانم عبادی، تحولی بزرگ در جريان اصلاحات سياسی بود گرچه محافظه کاران ناگزير شدند با استفاده از قدرت خود در دستگاه قضائی عاملان آن را مجازات کنند.

حضور يک ماهه خانم شيرين عبادی در سلول انفرادی زندان اوين، جائی که سال ها وی برای دفاع از موکلان خود به آن سرزده بود، هيچ گاه موجب نشد که خانم عبادی در روش های حقوقی و مسالمت جويانه خود در پی گيری حقوق بشر دست بشويد چنان که وی را ازادامه فعاليت های انسان دوستانه و اجتماعی خود بازنداشت.

تاخير شش ساعته راديو وتلويزيون جمهوری اسلامی در پخش خبر مربوط به اهدای جايزه معتبر نوبل صلح به يک خانم ايرانی گواه مشکلی است که اين انتخاب برای رهبران محافظه کار جمهوری اسلامی پديدآورده است. آن ها در حالی که قبلا مخالفت خود را با اصلاحات سياسی و حمايت جامعه جهانی از فعالان سياسی نشان داده اند اين بار برای ايستادگی در برابر شادمانی ميليون ايرانی ناگزير به تامل شدند.

دو هفته پيش زمانی که موسسه پژوهشی صلح نروژ هاشم آغاجری استاد دانشگاه را که به خاطر سخنرانی عليه روحانيون محافظه کار به اعدام محکوم شد نامزد دريافت جايزه صلح نوبل کردند، محافظه کاران نتوانستند خشم خود را از اين اقدام پنهان کنند و در همان حال صدها استاد دانشگاه و فعال سياسی در نامه ای آن نامزدی را تائيد کردند.

روحانيون محافظه کار و پيروان قدرتمند آنان ها اينک با چالشی ديگر در سطح جهانی روبرو شده اند، آن ها که در شش سال گذشته به بهائی گران توانستند از جلوه گری جهانی نام و اعتبار محمد خاتمی يک روحانی اصلاح طلب و نوانديش دينی جلوگيری کنند، اين بار با انتخابی روبرو هستند که مقابله با آن آسان نيست.

 

 در حالی که حکومت ايران از جهات مختلف سياست خارجی زير فشارهای بين المللی است که بخشی عمده ای از آن به نقص حقوق بشر در ايران مربوط می شود، اهدای جايزه ای به اين اعتبار به يک مدافع صلح جو و مسالمت انديش حقوق بشر پيام روشن ديگری است که از سوی وجدان جامعه بشری برای تصميم سازان جمهوری اسلامی فرستاده شد

 

به يادآوردنی است که به جز محمد خاتمی رييس جمهور اصلاح طلب ايران که سه سال پيش نامش برای نامزدی دريافت جايزه صلح نوبل مطرح شد، شاه سابق ايران در 33 سال قبل با تشکيل لژيونی به نام خدمتگزاران بشر و پيشنهاد اختصاص يک روز از بودجه نظامی دولت ها برای مبارزه با بی سوادی خود را در معرض دريافت اين جايزه قرار داد.

اما انتخاب شايسته کسی که در مدار قدرت و حکومت جائی برای خود نمی شناسد، در مکانی که روزی به مادر ترزا داده شد نشان از آن دارد که در جهان امروز قدرت تاثيرگذاری و ثمربخشی الزاما از اتاق های حکومتی برنمی آيد.

انتخاب خانم شيرين عبادی جز آن که خبری خوش برای اکثريت ايرانيان است، شادمانی زنان شرقی و مسلمان را نيز در پی دارد، و علاوه بر آن که فعالان حقوق بشر را امتيازی بزرگ به حساب می آيد، بر روند جنبش مردم سالاری ايران تاثيری بسزا باقی خواهد گذاشت.

در حالی که حکومت ايران از جهات مختلف سياست خارجی زير فشارهای بين المللی است که بخشی عمده ای از آن به نقص حقوق بشر در ايران مربوط می شود، اهدای جايزه ای به اين اعتبار به يک مدافع صلح جو و مسالمت انديش حقوق بشر پيام روشن ديگری است که از سوی وجدان جامعه بشری برای تصميم سازان جمهوری اسلامی فرستاده شد.

پيامی روشن و گويا و همان که در اولين واکنش خانم عبادی به انتخاب خود به عنوان برنده جايزه صلح نوبل بر آن تاکيد شده بود: مردم سالاری و رعايت موازين حقوق بشر تنها راه زيستن مسالمت آميز در جهان امروز است.

----------------------------------------------------------------------------

گزيده ای از نظرات شما

جايزه صلح نوبل برای خانم شيرين عبادی حاصل رنج و تحقير و فريادهايی است که ساليانی است که زندگی کرده ايم و در انزوا و کنج خانه هايمان بر بدبختی های ملتی پر شور و استبداد زده و بی حقوق انسانی اش می گريستيم. حالا اشک شوق بر چهره هايمان روان است . گويی جهان ما را از تنهايی وحشتناک مان بيرون کشيده. من بخاطر موفقيت خانم عبادی احساس شادمانه عميقی دارم.

نسرين ارسباران - مشهد

متعجم از خاتمي و همه کسانيکه داشتن انگيزه سياسي را برای اين جايزه يک نقصان قلمداد می کنند. مگر مفهوم صلح و جايزه صلح چيزی غير از اين بايد باشد؟ مگر انتظار داشتيد جايزه صلح را به کسی بدهند که نشسته است کنج خرابات و گذر عمرش را می نگرد و يا جايزه فيزيک و شيمی است که با معيارهای خاص خودش سنجيده می شود. اگر کميته تصميم گيری اهدای جوايز می آمد و مثلا جايزه نوبل پزشکي را هميشه به يهوديها و آمريکايی ها می داد، تعبير آين افراد از داشتن انگيزه سياسی می توانست درست باشد. آ يا اگر فرياد صلح جويی و دمکراسی خواهی ايرانيان را حاکميت موجود در ايران بارها و بارها نشنيده بگيرد و در عوض جايی در جهان پيدا شود که آن را بشنود، بيان کند و قدر بنهد، انتظار داريد چيزی غير از انگيزه سياسی داشتن معنی بدهد؟؟؟

ماندانا - کانادا

اعطای اين جايزه حاوی مسايل گوناگونی است. در اينکه اعطا کنندگان جوايز، سياسی کاری کرده و در نهايت منافع خود را پی می گيرند شکی نيست. بررسی ها ثابت ميکند هيچ خارجی دل به حال ايرانيان نمی سوزاند. نا خوشنودی رژيم و وابستگان از خانم عبادی (شير زن فهيم و نوانديش ايران زمين) به دليل نقش ايشان در دفاع از زندانيان به ويژه دانشجويان و پرده برداشتن از عوامل اصلی خشونت در پرونده ابراهيمی و نيز تعصب کور می باشد. خاتمی نيز همصدا با ساير بخشهای رژيم نشان داد که لياقت اعتماد مردم را ندارد. اما خانم عبادی، نه از تمجيد منفعت طلبان خارجی به خود غره شويد و نه از عصبانيت متعصبان داخلی بهراسيد. همچنان با اتکا به آموخته های معنوی (اسلامی و غير اسلامی) ايران زمين فراتر از انديشه های کوتاه انديشان با تدبير در کنار ساير هموطنان در راه احقاق حقوق تمام ايرانيان گام برداريد. نامتان مرا ياد "شيرين" در کتاب "دو زن"نوشته سعيدی سيرجانی می اندازد.

فرزاد - تهران

پيام روشن اين نوبل اينست که دنيا بسوی آرام شدن پيش ميرود و مرکز و عوامل نا آراميهای اين چند سال اخير را نيز، درست يا غلط کشف کرده است. اين نوبل جواب دندانشکن به آنانی است که مادران و خواهران ما را از جنس دوم و فاقد آن توانايی لازم از نوع مردان ميدانند و بايد اضافه کنم بعنوان يک مرد از اين نوبل واقعا خوشحال شدم و اخذ آن را به همه زنان ايران زمين تبريک ميگويم.

رضا نادری

از اين اتفاق احساس افتخار ميكنم. همچنين، دلم برای آنهايی ميسوزد كه بدون سواد كافی راجع به جايزه نوبل اظهار نظر ميكنند و آن را سياسی ميدانند. اين افراد بهتر است ليست كسانی كه قبلا اين جايزه را دريافت كرده‌اند بررسی كنند تا ببينند چند نفر از آنان با تبليغات جمهوری اسلامی به عنوان قهرمان معرفی شده‌اند.

پيام - تهران

در رابطه با جايزه صلح نوبل که به خانم عبادی اعطا شد سئوالی از آقای خاتمی دارم. جناب خاتمی اگر اين جايزه به شما اعطا ميشد که روزگاری کانديد دريافت آن بوديد باز اينگونه قضاوت می کرديد. چرا اينگونه تحليل نمی کنيد که شايد با اعطای جايزه صلح نوبل به خانم عبادی نگرش جهانی نسبت به نحوه موضع گيری در مقابل بعضی از شرايط و موقعيتهای جهانی تغيير کرده است. آيا نام بردن از خانم عبادی به عنوان يک زن مسلمان نشان از اين موفقيت ندارد که اکنون اصل تفکر دينی بايد مورد توجه قرار گيرد و اينکه تاکيد بر اين داردکه مفاهيم دينی در کنار مفاهيم دموکراسی قابل پذيرش بوده و اعطای اين جايزه به خانم عبادی تاکيد بر اين مفهوم است. من نيز به نوبه خود اين موفقيت را به خانم عبادی و هموطنانم و تمامی ايرانيان آزاده تبريک می گويم و اين موفقيت را سر آغاز تحولی عظيم در ديدگاه جهان نسبت به آشتی مفاهيم دموکراسی و دين می دانم.

علی - اصفهان

خانم عبادی با برداشتن روسری افتخار جايزه را بر باد داد. هرچه باشد ما مسلمانيم و دوست داريم نشان مسلمانی برفراز سرمان بدرخشد. البته اگر چشممان را به روی حقيقت دريافت جايزه از دست دشمنان ايران و خدا ببنديم و بگوييم از امور دنيا است.

عبيدی پور - خرمشهر

1- نگاهی به تاريخ اهدای جايزه صلح نوبل نشان می دهد كه بر خلاف جوايز فيزيك، شيمی و پزشكی نوبل اهدا كنندگان همواره در راستاي منافع خود اين جايزه را داده اند و در بند آزادی خواه بودن يا نبودن افراد گيرنده جايزه نبوده اند. 2-خانم عبادی چه كاری برای صلح جهانی انجام داده كه مستحق اين جايزه شده است، در حالی كه افراد زيادی لااقل مشابه ايشان می باشند. 3-اهدای اين جايزه به فردی كه معروف به ضديت با قوانين اسلامی است(به حق يا ناحق) و همينطور مشهور به ضديت با انقلاب اسلامی ايران می باشد، اين شائبه را پديد می آورد كه اهدا كنندگان جايزه مقاصد سياسی داشته اند. 4-اهدای اين جايزه در حالي كه مدعيان اصلاحات به بن بست رسيده اند و انتخابات مجلس هفتم در راه است، می تواند بهانه ای برای اين جبهه باشد تا خود را از اين بن بست بيرون آورند. در پايان بايد بگويم كه گرفتن اين جايزه را هيچ افتخاری برای ايرانيان و مسلمانان نمی دانم و بلكه از بابت بسيار متاسفم. ای كاش اين جايزه و جوايز مشابه را به دانشمندان با استعداد ايرانی در رشته های مختلف علمی می دادند كه با وجود پيشرفت های بسيار مورد توجه قرار نمی گيرند.

محمود - تهران

ضمن تبريك به سركار خانم شيرين عبادی، ميخواستم به آقای خاتمی كه خود را فردی فرهيخته و معتقد به دموكراسی و ارزشهای انسانی ميداند، بگويم كه از اظهار نظر ايشان در مورد جايزه صلح نوبل و سركار خانم عبادی بسيار متاسفم. بالاخره بايد روزی فرا ميرسيد كه کسانی كه به نام آزادی و دموكراسی با رای اين ملت به مقام رسيدند چهره واقعی خود را برملا كنند، و با اعمال خود موجبات به بن بست رسيدن اصلاحات را فراهم نمايند.

صفا ترابی - تهران

آيا واقعا سرکار خانم شيرين عبادی لياقت و شايستگی اين جائزه را داشت؟ آيا کسانی ديگر در دنيا برای صلح و دفاع از حقوق بشر بهتر از خانم مذکور کار نمی کنند؟ بهترين مدافع حقوق بشر انبياء و اولياء الهی بودند و بهترين قانون، قانون خدا وند و اسلام و قرآن است. اين جايزه بر مبنای اصول سياسی بوده نه انسانی. چون خانم عبادی حق خود را (که حفظ حجاب است و... ) پايمال می کند پس او چگونه می تواند احيا کننده حق ديگران را باشد.

س. ذ . کشميری - ايران

از انتخاب خانم عبادی بينهايت خرسندم و ايشان باعث افتخار ما ايرانيان در سراسر اين گيتی هستند به خصوص قشر دانشجو و روشنفكر. ای كاش دانشجويان همگی به استقبال ايشان بروند تا صدای خود را به گوش اين عزيز از خود گذشته برسانند.

م. روان شيد - تهران

اگر می خواستند اين جايزه سياسی باشد حتا آغاجری يا گنجی را انتخاب می كردند نه يك وكيل غير سياسی و دور از جنجال را. جايزه خانم عبادی از اين جهت حائز اهميت است كه به كار ريشه ای و مبارزه قضايی و مستمر با قوانين ضد بشری پرداخته است. مبارزه ای بدون چشمداشت حتی بدون شهرتی كه می توانست خيلی راحتتر با هياهو كسب كند. مبارزه ای برای زنان، كودكان و ديگر اقشار مظلوم و گمنام جامعه.

شهرام - تهران

پیروزی وی قابل تحسین است و این خود جای تقدیر دارد، حتی اگر بیگانگان آن را از روی غرض وقصد و مخالفت با دولت ایران داده باشند اما نکته ای که شایان ذکر است این است که نام ایرانی سرافراز شده اما کسانی که دم از ایران وایرانیان و حمایت از انها می کنند حتی یک تبریک خشک هم ندادند. امیدوارم قضیه 2 خرداد برای فرودگاه ایران هنگام ورود پیش نیاید و ایشان را مثل آغاجری مرتد به دین واسلام ننامند چون بازتاب بدی داشته و دارد، آن هم به نام دین.

سعيد از تهران

فکر می کنم در این گونه انتخابها نظرات و دستهایی نهفته است، هنگام انتخاب و برگزیدن چنین نشانهایی سعی می شود از مخالفان حکومت حمایت شود، این گونه نشانها که برای کشورهایی مثل امریکا و انگلیس خرج ندارد ولی صدای زیادی در داخل کشوری مثل ایران دارد، فقط به هدف تقویت مخالفان و به اسم آزادی.

جعفر از اصفهان

نگاهی به تاریخ پیدایش این جایزه بیندازیم می بینیم که این جایزه تنها از طرف کشور ایالات متحده ابداع شده است و در زمان جنگ سرد به کسانی که ضد اتحاد جماهیر شوروی مطالبی عنوان و تحقیق می کردند داده می شد و هیچگاه مشروعیت جهانی نداشته است، این بار هم از این جایزه برای مقاصد سیاسی علیه ایران استفاده شده است و اگر اندک تفکری عمیق و حقیقتجو به این مسئله بیندازیم بدرستی به صحت این مطلب پی میبریم.

محسن از تهران

اين انتخاب، خط قرمز جهانی است بر تمامی تبليغات جمهوری اسلامی، چه چپ و چه راست.

محسن از کرمان

باز هم يك ايرانی يكه تازه دفاع از حقوق بشر شد، جای شگفتی نيست، چراكه اولين بار از همين سرزمين اهورايی ندای دفاع از حقوق انسانی برخاست.

شيدا از تهران

به نظر من رييس جمهور آمريکا نسبت به دريافت اين جايزه مستحقتر بود.

علی از يزد

به نظرم می رسد این انتخاب صرفاً جنبه سیاسی دارد چراکه پیش از این هم دکتر آغاجری به عنوان نامزد جایزه نوبل معرفی شده بود، بنابراین می خواهم بگویم این جایزه مثل بسیاری از چیزهای دیگر ارزش واقعی ندارد واز این بابت برای خانم عبادی که به نوعی آلت دست شده اند متأسفم.

محسن عرب سرخی

زمانی كه ايران عزيز مورد تجاوز صدام قرارگرفته بود وهشت سال از سوی دوستان وهمپالگيهای اهداكنندگان نوبل به خانم عبادی حمايت مادی ومعنوی می شد، تمام آزاديخواهان دروغگو خفه شده بودند و سلاحهای مخرب و ممنوعه غرب و شرق صدها هزار از جوانان رزمنده و مردم بيگناه رابه خاك وخون می كشيد. كجا بودند طرفداران صلح؟ دريغ از يك صدای اعتراض. خلاصه مطلب اينكه وجدانهای بيدار در سراسر جهان آگاهند و می دانند نوبل و از اين گونه جوايز وسيله ای است دردست ابرجنايتكاران برای دستيابی به منافع نامشروعشان در سراسر جهان.

سيد مصطفی ه . س. از تهران

من هم به نوبه خود به خانم عبادی و همه ايرانيانی که خواستار يک حکومت مردمی واقعی نه يک حکومت ظاهرا مردمی ولی ديکتاتوری هستند تبريک می گويم و اين را يک افتضاح بزرگ برای صدا و سيمای ايران می دانم که خبر به اين مهمی را چگونه پوشش می دهند و همچنين برای محمد خاتمی که خود را منادی گفتگوی تمدنها می داند و هيچ عکس العملی نشان نداد و حتی تبريک هم نگفت يک شکست ديگر. باور کنيد بعد از پيروزی ايران در مسابقه با استراليا، خوشحال کننده ترين خبری بود که شنيدم و اميدوارم خانم عبادی ما را در شادی خود سهيم بدارد دنيا با اين عمل خود ثابت کرد که دوست مردم ايران هست و بر خلاف تبليغات، ملاک را مذهب، نژاد، جنسيت، مقام، جبهه، و... نميداند فقط شخصيت ملاک است.

محمد حسين قاسمی - بيرجند

از اینکه کشور من نیز در لیست برندگان جایزه نوبل وارد گرددید، بسیار خوشحالم. ولی من خانم شیرین عبادی را به هیچ وجه در حد شخصیت دارنده دریافت این خایزه نمیدانم. احساس می کنم انتخاب ایشان یک اقدام سیاسی بوده و بیشتر جهت بد جلوه دادن حقوق بشر و زنان و کودکان در ایران می باشد. خانم عبادی نه صاحب تئوری خاصی در روابط بین الملل بوده و نه باعث تحول و دگرگونی خاصی در نظام عدالتی کشور و جهان گردیده است. متاسفانه وقتی دریافت کنندگان این جایزه را در سالهای اخیر با کسانی که در گذشته این جایزه را دریافت کرده اند مقایسه می کنم فقط کوچک شدن بشریت مشهدود تر می گردد.

مهرداد رجبی - ايران

واکنش محافظه کاران خشونت طلب به پیروزی یک اصلاح طلب صلح طلب ، انسان را یاد کودکان دبستانی می اندازد که برای شاگرد اول نشدن خود، شاگرد اول کلاس را متهم به تقلب و کمک معلم و... می کنند. در هر حال این پیروزی شیرین را به شرین عبادی و دیگر ایرانیان تبریک می گویم و منتظر واکنش خاتمی نیز هستیم.

بابک - تهران

انتحاب خانم عبادی نسل نوی حوزه های علميه را هم خوشحال کرد. اميدوارم اين انتخاب اسباب بيداری حوزه های علميه را هم فراهم سازد، تا مانع بزرگی که متاسفانه به نام دين بر سر احقاق حقوق زنان وجود دارد، از سر راه برداشته شود. هرچند که هم اکنون نيز روحانيون روشن انديش و طرفدار حقوق زنان و بشر در حوزه های کنونی نيز کم نيستند، ليکن پژواک صدايشان به دليل ارعاب حکومت چندان رسا نيست. آرزو دارم با تثبيت دموکراسی در ايران حوزه های ما نيز پويايی خود را به دست آورند.

ايمان - قم

گرچه تلاشهای خانم عبادی قابل تحسین است اما من به شخصه این مسـئله را آب به آسیاب اسلام سیاسی ریختن و آبرو خریدن برای رفرمیستهای اسلامی میدانم و اصلا خوشحال نیستم. نه اینکه مسئله ای با خانم عبادی دارم بلکه مشکل من با سیاستی است که در پس این مسئله خوابیده است.

نازنين - سوئد

افرادی مانند آقای والسا قادر به درک شرايط يک کشور اسلامی نيستند. آنها نمی توانند سختيها و خطرهای بزرگی که روشنفکران مسلمان در طی قرنها برای اجرای قوانين عادلانه تر (بر پايه دستورات اسلام) که در نهايت به پيشرفت فرهنگی و اخلاقی مردم و در نتيجه صلح منجر ميشود را درک کنند و از ارزش نظرهای اين افراد هرگز اگاهی ندارند. شايد بعضی افراد نميدانند که ارتقاء حقوق بشر تا چه حد در صلح جهانی اهميت دارد. در داخل ايران هم از کسانی که خودشان به دور از همه مشکلاتی که گريبانگير روشنفکران (اسلامی و غيره) است سالها به حکومت وابسته هستند و سهم بزرگی در مشکلات ايران دارندو خواهند داشت چه انتظاری ميتوان داشت؟

خشايار - تهران

اعطای اين جايزه بيش و پيش از هر چيز سياسی بود. خانم شيرين عبادی، هيچيک از ويژگيهای لازم برای دريافت صلح نوبل را نداشت. خيلی انسانهای مبارز و صلح طلب بزرگ ديگری در سراسر گيتی بودند که سزاوارتر برای اين عنوان بودند، اما... چون تصميم «آقايان» بر يک کار ۱۰۰% سياسی بود، پس بايد همان تصميم اجرا ميشد. به هرحال به خانم عبادی تبريک می گويم و آرزو می کنم که ايشان لااقل پس از دريافت اين جايزه، به وظايف لازم برای دريافت اين افتخار عمل کنند.

ساسان - تهران

سلام وصد درود بر تو ای شيرين، شيرزن ايرانی شايد نتوانی غرور وحالت مرا در خيابانهای شهر حدس برنی! دلم ميخواست در لابلای جمعيت شهر فرياد ميزدم"آهای مردم دنيا اين شيرين شيرزن هموطن منست" وتو اين غرور وافتخار را برای همه ما ارمغان آوردی باشد بيش از اين افتخار وسربلندی برای کشور عزيزمان کسب شود تا کورشوند هرآن کسانی که نميتوانند ببينند!!درود بی پايان برتو که ايران زنده است به افتخارآفرينان آن.

علی

به نظر بنده افراد ديگری لياقت بيشتری داشتند ازجمله آقای خاتمی.

نيما - کرمان

اگرافرادىساده لوح فکرمی کنند اهدا جنين جوايزی تنهابه علت لياقت است سخت دراشتباهند۰ انتخاب جنين افراد کمنام وناشناخته ای به دو دليل روی ميدهد:اول برای تهيه خوراک روحی واماندکان سياسی درى داخل ودوم بوجوداوردن يک الترناتيوداخلی۰ وکرنه بسيارندانسانهايی که کارهايی سترک در زمينه صلح انجام دادهاند۰

حسينی - اصفهان

انتخاب خانم عبادی خيلی به جا وبموقع برای مردم ايران ومنطقه بوده که باتوجه به روند نهادينه شدن دموکراسی در خاورميانه واهميت کشورايران دراين امرميتواند برای کشورهای دنيا بسيار تاثيرگذارباشد و کل مردم دنيا را ازهجوم مسلمانان تندرو که با بمب به زنان وکودکان حمله ميکنند راخلاص کند چون ايران با قدرت مذهبی که دارد اگر دارای يک حکومت دموکرات باشد ميتواند کل منطقه را ازاين تفکرات ايمن سازد همان افکاری که القائده را ساخته وآقای لخ والسا که گفته پاپ لايق تر بوده بايد بگويم که پاپ باتوجه به مقام جهانی و ابزار مالی و خيلی مسائل ديگری که دارد اصلا وظيفه اش است وچندان کارمهمی نمی کند.

مهرداد موسی زاده

با انتخاب خانم عبادی اکادمی نوبل نشان داد که حتی پيامهای سياسی آنها نيز از مفاهيمی بشر دوستانه برخوردار است، چون در صورت انتخاب آغاجری شائبه دخالت در امور داخلی ايران از سوی محافظه کاران مطرح ميشد.

علی - تهران

ما واقعا از شنيدن اين خبر خوشحايلم و مثل روز عيد نوروز به هم تبريک می گوييم . فقط يک سووال برای من باقی مانده وقتی شما از ايشان به عنوان اصلاح طلب ياد می کنيد يعنی ايشان با اصل حکومت مشکلی ندارند . آيا واقعا اين طور است ؟ اين مسئله نه در مورد هميشه ذهن مرا مشغول کرده که آيا با اصلاحات می توان همه مشکلات را حل کرد يا بايد تغييرات اساسی باشد؟

آزاده - ساری

خبر اعطای جايزه صلح نوبل به يک زن ايرانی مايه افتخار هر ايرانی است و روزنه اميدی است برای ساير زنان در کشورهای اسلامی.روش و نحوه برخورد منطقی وگفتگوی سازنده خانم شيرين بيانی با مسايل و مشکلات زنان و کودکان و اگاه کردن مردم به حقوق فردی واجتماعی با نيت اصلاح پذيری مناسب و بجاست. انتخاب ايشان اگر ممکن است تحت تاثير مسايل سياسی در شرايط حساس کنونی جهان باشد نشانگر برخوردی سازنده و روشنگر جامعه جهانی است

رضا - بوشهر

شيرين ايرانی جهان را شرمنده فرهاد ساخت. برای نسل جديد نام عبادی اولين بار پس از حادثه کوی دانشگاه شناخته شد. در آن شرايط که نيروی انتظامی به عنوان روی فضيه پشت ميز متهم نشسته بود باز شجاعتی نياز بود تا کسی وکالت آن دانشجويان را بپذيرد. اندک زمانی بعد از کوی دانشگاه ، يکی از افراد بريده از بسيج خواست لب به اعتراف بگشايد . شيرين عبادی پس از اطلاع از اين موضوع به آن بسيجی پناه می دهد و از رهامی می خواهد که به دفتر وی بيايد تا اعترافات آن بسيجی بريده را گوش کند. همان روز عصر تصميم می گيرند اعترافات را که پای بسياری از چهره های نظام را به وقايع اخير کشور باز می کرد ضبط کنند. در نهايت به جای پيگيری آن اتهامات ، دادسرای تهران اين دو وکيل را به همراه آن بسيجی بريده - امير فرشاد ابراهيمی - تحت عنوان نوارسازان به اتهام نشر اکاذيب بازداشت می کند. رهامی بعد از ان بازداشت و تبعات آن به دانشگاه بازگشت تا باز به دانشجويان وکالت آموزش دهد و شيرين عبادی سعی کرد از سياست دور شود و به بررسی مشکلات حقوق زنان و کودکان بپردازد. اواخر پاييز ۱۳۵۳ اولين قاضی زن ايران کسی نبود جز شيرين عبادی که پس از طی مدارج عالی به اين مقام رسيد. آن روز هر چند در مراسم تحليف وی وزير دادگستری آرزوی استمرار اين موضع را نمود اما اين مساله با انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ عملا ناکام ماند. او هر چند امروز بزرگترين جايزه صلح جويی و صلح خواهی دنيا را از آن خود کرده است که از سالها پيش فرياد صلح خواهی اش را با عملکردی مناسب بيان کرده است . او در سالهای بعد از انقلاب هرچند هرگز به مسند قضاوتش بازنگشت اما همواره توجهی ويژه به حقوق دوقشر زنان و کودکان داشت ؛ شايد به همين دليل است که اکثر تاليفات شيرين عبادی در مورد همين دو مقوله است. وی يکی از بنيانگذاران بنياد حفظ حقوق زنان و کودکان در ايران است . عبادی در امور عام المنفعه نيز فعاليت داشت و معمولا از موکلين کم بضاعت خود وجهی بابت حق الزحمه خود درخواست نمی کرد. در همين مورد اخير او بدون چشمداشت مالی وکالت خانواده نرگس - دختری که مورد آزار عموی خود قرار گرفته بود - را پذيرفت. شيرين عبادی امروز بر جايگاهی رسيد که نه تنها سال ۲۰۰۱ - گفت و گوی تمدنها - خاتمی به پايش هم نرسيده بود بلکه حتی پاپ ژان پل دوم رهبر کاتوليک های جهان و دوسيلوا رييس جمهور صلح طلب برزيل هم نتوانستند به چنين افتخاری برسند . حال بايد ديد ديگاه ايران به اين موضوع چگونه خواهد بود . آيا بی طرف ازآن خواهد گذشت و عبادی را به دليل عدم رعايت حجاب در خارج از کشور حد خواهد زد و يا پی به اشتباه خود در سالهای اخير خواهد برد . بايد منتظر ماند و ديد در مقابل اين افتخار جديد همه ايرانيان آزاده جهان چه واکنشی صادر می شود!

آرش سيگارچی - ايران

اين جايزه نه به خانم عبادی بلکه به تمام آزاد مردان وآزاد زنانی تعلق دارد که برای انسان بودن می جنگند. پس دنيا ندای آزادی خواهی ما را شنيده است. ما هم همين را می خواهيم. بگذارکبک ها هميشه سرشان را زير برف نگه دارند.

مسلم - کرمانشاه

از خبر دريافت اين جايزه بزرگ بسيار خشنود شدم. اما اين خشنودی را رفتار حکمران ايران زهر کرد. پيروزی خانم عبادی را به همه ايرانيان و به ويژه زنان و کودکان رنج ديده اين سرزمين شادباش می گويم و پيروزی وی را از خدا خواهانم. به اميد ايرانی آزاد و آباد.

اشکان - شيراز

بسيار از شنيدن اين خبر خوشحال شدم. من ايشان را نامزد پست رياست جمهوری در ايران می دانم و مطمئنم که روزی اين اتفاق خواهد افتاد. به مردم ايران پيشنهاد می کنم که برای ارج نهادن به زحمات اين خانم و وجدان بيدار جامعه جهانی بخصوص فعالان حقوق بشر، استقبال در خور توجهی از ورود ايشان به ايران تدارک ببينند. به اميد ايرانی آزاد، سرافراز و پر افتخار.

نادر.م. - تهران

شادی اين خبر آن قدرمسرت بخش بود که فکرنمی کنم تا به امروز هيچ خبری تا اين اندازه منو خوشحال کرده باشد. سال ۸۱ به مناسبت روزجهانی زن اوراديدم که چقدرتوانا وبزرگوار به نظر می رسيد. به ايشان تبريک ميگم.

کجال - تهران

خانم عبادی اين افتخار رو به شما تبريک ميگم و اميدوارم الگوئی برای زنان و دختران ايرانی باشين و درس عبرتی برای مسئولين تبعيض گر باشين که بجز خودشان و اطرافيان کسی رو نمی بينن و باعث هدر رفتن نبوغ و استعدادهای اين کشور شدن. من به شما و تمام ايرانی های موفق دنيا افتخار ميکنم و خاک پای شما هستم.

سعيد - اهواز

نظامی نبود تا با اسلحه بجنگد، ‌سياستمدار نبود تا وارد بازی شود، حزبی نبود تا کارگران را به اعتصاب وادارد،‌ معترض نبود تا در تبعيد دستی بر آتش داشته باشد، مينانجی نبود تا بخواهد مناقشه ها پايان يابد، رهبری نبود تا با قدرت هواردارانش سخن گويد. پس از سال ها درک تنهايی و رنج زنان و کودکان اين سرزمين دورافتاده خبر هيجان انگيزی بود. بحق. به جرات می گويم اين اولين باری است که موسسه نوبل بدون توجه به هيچ قضاوتی از گذشته انتخاب بجايی داشته است. درورد بر تو شيرين.

پوران رياضی پور- کيش

خيلی خوب است که يک زن ايرانی برنده اين جايزه شود. بسيار خوشحال کننده است. ولی ای کاش در اين انتخاب‌ (و هر انتخاب ديگری) شايسته‌سالاری رعايت شود. نمی‌دانم اين انتخاب چقدر شايسته بود.

گالستيان - تهران

با اين انتخاب همه ايرانيانی که برای ايجاد اصلاحات راهی غيراز خشونت و انقلاب را قبول دارند دلگرم می شوند.

سينا - زنجان

در سرزمين من انسانها و به خصوص زنها و کسانی که می انديشند تا قلم بزنند در حاشيه قرار گرفته اند. اين مسئله و انتخاب اين زن حقوقدان باعث شد من به اين فکر فرو روم که بالاخره مبارزه و مبارز و انديشمندان بالاخره جايی برای مغرور ايستادن دارند.

نرگس - تهران

شنيدن اين خبر بخشيدن رمق تازه ای بود به اندام خسته تلاشگران راه آزادی . آنهايی که به دنبال لبخندی بودند بر لب، يا برقی در چشم از شيرينی خنده شيرين به وجد آمدند . مبارکش باشد. زنان ودختران بخندند با او و به آينده سلام کنند. مبارک ما همه باشد که تلنگری بود برای کنار زدن حجابها از روی گوشهای خواهرانمان که پيغام محرميت مارا برای رسيدن به اغوش فردای آزاد وپر فضيلت بی حايل بشنوند. درود بر همه فرزندان مام ميهن.

جواد ق.

من بعنوان يک ايرانی از اعطای جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی واقعا خوشحال شدم و اين موفقيت را به ايشان تبريک می گويم. انتخاب بک زن ايرانی برای اين جايزه پيامهای زيادی برای مقامات ايرانی مخصوصا قوه قضائيه دارد که اميدوارم از درک آن عاجز نباشند.

حسن - تبريز

من به عنوان يک ايرانی از اعطای جايزه صلح نوبل به خانم عبادی خيلی خوشحال شدم واين موفقيت را به ايشان و مردم اصلاح طلب ايران تبريک می گويم.

اميد - زنجان

تو شيرين ساختی کام هر ايرانی و هر انسان آزاد را. درود و هزاران درود بر شما باد.

حسين - تهران

به نظر من اين جايزه حق تمام آزاديخواهان ايرانی در بند و کشته شده است و خانم عبادی سمبل و نماينده شايسته ای از طرف اين افراد است.

حميد

برنده شدن خانم عبادی باعث خوشحالی و افتار همه ايرانيان است من ضمن تبريک به ايشان می خواستم در مورد جناب پاپ بگويم که هر چند تلاشهای ايشان در جهت صلح واقعا قابل تقدير است ولی ايشان هيچ وقت در راه حمايت از صلح خطر زندان و شکنجه و مرگ روبرو نبوده اند و حمايت از صلح در جايگاه ايشان امری لازم است و فکر می کنم جزو وظيفه ايشان حساب شود و اگر ايشان از صلح حمايت نکنند جای تعجب است.

م.ذ. - دهلی نو

دريافت جايزه نوبل توسط يک بانوی ايرانی بدون شک قابل تقدير است، افتخاری که در سطوح ديگر توسط ايرانيان در المپيادهای علمی و جشنواره های موسيقی و سينمايی کسب گرديده بود. جامعه ايرانی يک جامعه در حال رشد است که بيش از نيمی از آن را بانوان در حال رسيدن به بلوغ اجتماعی بی سابقه تشکيل می دهند. قطعاَ بانوانی چون خانم عبادی پرچمداران رويکرد گفتگو و پرهيز از خشونت خواهند بود.

عباس - تهران

سلام تصميم شجاعانه کميته نوبل موجب سرافرازی و افتخار ما ايرانيان بويژه زنان مادران و دختران ايران زمين است. منبعد برای ما ايرانيان روز ۱۰ اکتبر يک روز تارخی,باشکوه و بياد ماندنی خواهد بود. سپاس و درود به کليه دست اندرکاران اين تصميم تاريخی.

جلال - تهران

اعطای جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی را ميتوان انقلابی بر عليه افراطيون مذهبی در ايران و خارج از آن برای بشريت بخصوص زنان مسلمان دانست و آغاز دمکراسی در سرزمينی با تاريخ کهن را به فال نيک گرفت.

سام - دبی

ديدگاه های چند تن از مخاطبان کشورهای اسلامی به نقل از سايت عربی بی بی سی

پيروزی شيرين عبادی بزرگترين ضربه به جناح تندرو در ميهن او ايران است. اين پيروزی به مردم ايران اميد می دهد که به زودی از موهبت دمکراسی و مبانی حقوق بشر برخوردار خواهند شد.

علی جواد صانع از کويت

برنده شدن اين جايزه صهيونيستی هيچ افتخاری ندارد. دشمنان اسلام هميشه از آن برای ترويج سموم تفرقه و فساد بهره برده اند. خداوند ما را از شر آنها حفظ کند.

خالد علی الدين از مصر

پندار باطلی است که خيال کنيم محافل غربی به فکر دفاع از ايران و ملت ايران و حيثيت اسلام هستند. آنها غير از تبليغ مواضع غربی و استعماری هدفی ندارند. اين جايزه فقط به کسانی تعلق می گيرد که از اصل و ريشه اسلامی خود دوری کرده و در خدمت اهداف سرمايه داری قرار گرفته اند. ما هنوز ماجرای نجيب محفوظ و رمانش «فرزندان کشاورزمان» را فراموش نکرده ايم.

وليد از رياض

اين زن بايد شرم کند که به جای دفاع از حقوق خداوند به دفاع از حقوق زنان برخاسته است. البته او جايزه دنيا را برده است، اما در آخرت بازنده خواهد بود.

محمد علی از امارات

اين جايزه پيامی است به زنان ستمديده در ايران و تمام کشورهای عربی تا بدانند که تلاش آنها در راه نيل به دمکراسی حقيقی و کسب حقوق بشر بی ثمر نيست. هر انسان با وجدانی از اين جايزه خوشحال ميشود. هزاران شادباش به شيرين خانم عبادی که الگويی برای زنان آزاده است.

ريمون عادل سامی از عراق

سيد علی سيستانی برای دريافت اين جايزه صلاحيت بيشتری داشت.

حيدر صلاح زاهد از نجف اشرف

ما نه می دانيم که شرايط اين جايزه چيست و نه می دانيم چه کسانی آن را اهدا می کنند. ما فقط می دانيم که اعطای اين جايزه آن هم در شرايط فعلی فقط می تواند اهداف سياسی داشته باشد. فراموش نکنيم که حقوق بشر غربی نمی تواند برای ما معيار باشد.

مصطفی مخلوق از بحرين

جايزه به خانم عبادی به معنای حمايت آشکار از مخالفان رژيم ايران است و تقويت جريان های الحادی عليه اسلام.

عبدالله از اردن

خبر بسيار عجيبی است. تا حالا اسم اين زن را نشنيده بوديم. خودش هم که قابل اعتماد نيست.

فؤاد رمضان از کويت

اين جايزه برای هر مسلمان مايه فخر و مباهات است. من به هيچوجه تعجب نمی کنم. زيرا تازگی در ايران بودم و به چشم خود ديدم که زنان ايرانی پيشرفت فراوان کرده اند و در تمام عرصه های زندگی اجتماعی حضور دارند. از کسانی که بيهوده تهمت می زنند دعوت می کنم به ايران سفر کنند و پيشرفت زنان را ببينند.

علی اسدی از عربستان سعودی

اين يک پيروزی بزرگ برای تمام زنان آگاه و آزاديخواه است. پاسخی است به فرياد دادخواهی زنان ايرانی که عناصر واپسگرا آنان را به زير چادر قهر و ظلم کشانده اند.

رضی از سوئد

پيروزی شيرين خانم به خاطر تلاشهايش در راه گسترش مبانی حقوق بشر البته زيباست، اما پرسش اين است که چرا در شرايط کنونی که ايران به خاطر برنامه های اتمی زير فشار قرار گرفته، به او جايزه داده اند. اين موضوع به راستی شک برانگيز است، چون قرار بود که پاپ جايزه را برنده شود و از اين خانم هيچ صحبتی نبود.

فهد احمد عبدالله از قطر

از افراد زير هم به خاطر ارسال پيام سپاسگزاريم:

فرشيد - تهران

سهيل - آمستردام

مهسا - تهران

هما وزيری - تهران

رضا - واشنگتن

علی - شيراز

محمود - گرگان

کامران - تهران

زيبا - تهران

پرويز شجاعی - تهران

فرناز حقانی - استراليا

رزا - همدان

پژمان - بروجن

محمد تهران

مريم - تهران

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران