مدرسه روزنامه نگاری بی بی سی

به روز شده:  14:26 گرينويچ - دوشنبه 11 آوريل 2011 - 22 فروردین 1390

ایجاد صفحه مخصوص زبان از طرف بخش جهانی بی بی سی و مدرسه خبرنگاری بی بی سی به دوازده زبان از جمله فارسی ، عربی ، چینی ، روسی ، فرانسه ، اردو و پشتو در وبسایت های این زبانها برای بی بی سی باعث افتخار است. هدف از ایجاد این صفحه ها استفاده از دانش و تجربه انبوه موجود در بخش های مختلف بی بی سی برای کمک به خبرنگاران بی بی سی در گوشه و کنار جهان است تا بتوانند سبک نوشتن گفتاری بی بی سی را یکدست کنند و ترویج بدهند. این مطالب براساس آموزشهای علیزاده طوسی در مورد نوشتن گفتاری تهیه شده. با تشکر بسیار از او. عنایت فانی از سردبیران و مجریان تلویزیون فارسی بی بی سی در فیلم های زیر، نشان می دهد که چرا زبان رادیویی و تلویزیونی زبان گفتاری است، نه زبان نوشتاری.

تماشا کنیدمدت: 09:03

در برابر میکروفن با مخاطب روبه رو هسـتیم و برای او حـرف می زنیم.

تماشا کنیدمدت: 00:50

به کار بردن اسامی خارجی در زبان فارسی ملاحظات خود را دارد.

تماشا کنیدمدت: 00:28

بسیاری از کلمه های عربی در زبان فارسی جا افتاده اند.

تماشا کنیدمدت: 01:18

چگونه با تسلط به موضوع متنی ساده بنویسید که در آن فضا مجسم شده باشد؟

تماشا کنیدمدت: 05:46

اختراع کلمه باید بنا بر ضرورت باشد.

تماشا کنیدمدت: 00:49

زبان انگلیسی برای روزنامه نگاری

سابت انگلیسی مدرسه روز نامه نگاری بی بی سی

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.