پرگار: پرسش‌هایی برای تمام فصل‌ها

مهم‌ترین خبرها

مقاله های رسیده در ارتباط با بحث های پرگار

آرشیو مقاله های رسیده به پرگار

اگر قصد نوشتن مقاله در ارتباط با برنامه های پرگار دارید: -مقاله ای بفرستید که در مورد برنامه های اخیر پرگار باشد. ما مقاله هایی را منتشر می کنیم که در باره ی یکی از چهار برنامه ی گذشته یا بحث هفته ی جاری باشد. - سعی کنید مقاله تان شما از هزار کلمه بیشتر نباشد. -لطفا از نام بردن از افراد حقیقی و حقوقی در مقاله پرهیر کنید. - بدون اسم کامل برایمان مقاله نفرستید.

مقاله‌ای از مجتبی شیری

آقای شیری، روانپزشک کودک و نوجوان در ارتباط با برنامه 'فرزندخواندگی' مقاله ای برای ما فرستاده که در اینجا می بینید.

مقاله‌ای از همن سیدی

آقای سیدی، فعال سیاسی در ارتباط با برنامه 'المپیک و ملی‌گرایی' مقاله ای برای ما فرستاده که در اینجا می بینید.

مقاله‌ای از علی مدنی پور

آقای مدنی پور، استاد مطالعات شهری در ارتباط با برنامه 'کلانشهر و اقتصاد و سیاست در آن' مقاله ای برای ما فرستاده که در اینجا می بینید.

مقاله‌ای از علی خدایی

آقای خدایی، روزنامه‌نگار در ارتباط با برنامه 'کارنامه‌ی سیاسی شاپور بختیار' مقاله ای برای ما فرستاده که در اینجا می بینید.

مقاله‌ای از سعید شاهسوندی

آقای شاهسوندی، تحلیل‌گر سیاسی در ارتباط با برنامه 'کارنامه‌ی سیاسی شاپور بختیار' مقاله ای برای ما فرستاده که در اینجا می بینید.

مقاله‌ای از جواد خادم

آقای خادم ، فعال سیاسی در ارتباط با برنامه 'کارنامه‌ی سیاسی شاپور بختیار' مقاله ای برای ما فرستاده که در اینجا می بینید.

مقاله‌ای از سهیل اشرفی

آقای سهیل اشرفی، پژوهشگر جامعه شناسی در ارتباط با برنامه 'عکس در زندگی معاصر' مقاله ای برای ما فرستاده که در اینجا می بینید.

مقاله‌ای از عسل باقری

خانم عسل باقری، نشانه شناس در ارتباط با برنامه 'عکس در زندگی معاصر' مقاله ای برای ما فرستاده که در اینجا می بینید.