نشر هزارواژه پزشکی فرهنگستان ایران در تاجیکستان

Image caption این کتاب که "هزارواژه چهارزبانه پزشکی" نام دارد، در آستانه روز پزشکان در تاجیکستان منتشر شده است.

مجموعه‌ای از هزار واژه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران در زمینه پزشکی در یک کتاب "چهارزبانه" و به اضافه شماری واژگان و اصطلاحات ساخته زبان شناسان تاجیک در تاجیکستان منتشر شد.

این کتاب که "هزارواژه چهارزبانه پزشکی" نام دارد، در آستانه روز پزشکان در تاجیکستان که مصادف با ۲۷ مرداد (۱۸ اوت) است و روزی مشابه در ایران که مصادف با اول شهریورماه (۲۳ اوت) و زادروز ابوعلی سینا است، در پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی سفارت ایران در تاجیکستان منتشر شده است.

در تهیه و چاپ این کتاب که بیش از ۵۰۰ صفحه است و نزدیک به ۱۵۰۰ واژه و اصطلاح پزشکی را در بر دارد، کارمندان این پژوهشگاه و کمیته زبان و اصطلاحات وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان سهم گذاشته اند. بیمارستان ابن سینا هم که یک بیمارستان مشترک تاجیکستان و ایران است، به چاپ آن کمک کرده است.

برخی پزشکان تاجیک از چاپ این واژه نامه استقبال کردند. از جمله نصرت الله یوسفبیکف، پزشک سرشناس تاجیک به بی بی سی گفت که این کتاب برای پزشکان و کارمندان عرصه بهداشت "چون آب و هوا ضروری است."

وی افزود: " شادروان استاد لایق شیرعلی از ایران یک فرهنگ پزشکی به ارمغان آورده بودند که از آن استفاده می کردم. خوب شد که این کتاب منتشر شد. قبلا لغتهایی چاپ شده بودند که واژه های قالبی داشتند. اکثر پزشکان زبان را نمی دانند، از نوشته هاشان چیزی نمی فهمید. لغت برای پزشکان چون هوا ضروری است."

فرهنگ 'چهارزبانه'

ویژگی اصلی این کتاب این است که به علاوه واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و معادلهای انگلیسی آنها برگردان سریلیک آنها و معادلهای روسی آنها هم آورده شده است. ناشران معادلهای فارسی رایج این واژگان در میان پزشکان تاجیک را هم به آن اضافه کرده اند، ظاهرا به این منظور که این واژه ها برای پزشکان تاجیک مفهوم تر واقع شود.

Image caption کتاب حاوی سرسخنی از گوهر شرافزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان و پیشگفتاری از غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران است.

کتاب حاوی سرسخنی از گوهر شرافزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان و پیشگفتاری از غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران است. این نخستین مجموعه از ۱۶ هزار واژه مصوب فرهنگستان ایران است که آقای حداد عادل دو سال پیش (۵ مرداد ۱۳۹۴) در اختیار کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان گذاشته بود.

در سرسخن خانم شرافزاده آمده است که چاپ این کتاب بر اساس یادداشت تفاهمی که میان کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان و فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران به تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۹ شهریور ۱۳۹۳) امضا شد، صورت گرفته است.

اخیرا برخی از رسانه ها نوشته بودند که کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان از ۱۶ هزار واژه پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران هیچ کدام را نپذیرفته است، ولی منابع این کمیته در صحبت با بی بی سی این خبر را رد کرده و گفته بودند که نخستین مجموعه از این واژه ها در بخش پزشکی در دست چاپ است.

این مجموعه هرچند از اشتباهاتی عاری نیست، ولی چاپ نخست آن با استقبال گرم شماری از فرهنگیان و روشنفکران و متخصصان عرصه پزشکی در تاجیکستان و ایران روبرو شده است. برخی از آنها می گویند که اختلافات سیاسی نباید بر مناسبات فرهنگی دو کشور همزبان سایه اندازد.

موضوعات مرتبط