حق نشر مطالب سايت بی بی سی

همه حقوق مربوط به وب سايت بی بی سی، از جمله حق نشر مطالب سايت، تحت مالکيت و کنترل بی بی سی است.

کاربران می توانند محتويات صفحات اين سايت را تنها برای استفاده شخصی و غير تجاری در رايانه خود پياده کنند.

هيج کاربری حق کپی برداری، انتشار، پياده سازی، ذخيره سازی (به هر صورت)، پخش يا نشان دادن محتويات برای عموم، تخليص يا تغيير محتويات اين سايت را به هر صورت ممکن، بدون اجازه قبلی و کتبی بی بی سی ندارد.

بالا ^^

مطالب مرتبط