12:52 گرينويچ - پنج شنبه 23 اکتبر 2008 - 02 آبان 1387

زبان گفتاری

مدیا پلیر

شما نسخه مناسب فلش را ندارید .فایل پخش نمی شود

تازه ترین نسخه فلش را دانلود کنید

پخش فرمت های دیگر صوت و تصویر

وقتی که در برابر میکروفن نوشـته ای را می خـوانیم، باید توجه داشــته باشیم که با شـنونده و بیننده ای روبه رو هسـتیم و برای او حـرف می زنیم. کار ما «گفتن» است و به همین دلیل به ما «گوینده رادیو و تلویزیون» می گویند، نه «خواننده رادیو و تلویزیون».

شنونده از شما انتظار دارد که اخبار یا اطّلاعاتی را که می خواهید به او بدهید، به زبان روزمرّه باشد، همان زبانی که خودتان از صبح که از خواب بر می خیزید، تا شب که می خوابید، در محیط زندگی و کار با آن برای دیگران حرف می زنید و از دیگران حرف می شنوید.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.