12:53 گرينويچ - پنج شنبه 23 اکتبر 2008 - 02 آبان 1387

کلمه سازی بی ضرورت

مدیا پلیر

شما نسخه مناسب فلش را ندارید .فایل پخش نمی شود

تازه ترین نسخه فلش را دانلود کنید

پخش فرمت های دیگر صوت و تصویر

زبانها با وام گرفتن کلمه هایی از زبانهای دیگر بر ثروت واژگانی خود می افزایند و آن را ننگ نمی دانند، مخصوصاً در مورد اسم دستگاهها و وسیله هایی که ساخته یک حیطه زبانیِ معیّن است. اما اختراع کلمه باید بنا بر ضرورت باشد.

بنابر این می پرسیم که چه ضرورتی است برای اختراع کلمه هایی مثل « گمانه زنی کردن»، «رهیافت»، «رویکرد»، «گزینه»، «راهکار»، «فرا فکنی کردن» و مانند اینها و جانشین کلمه های رایج و متداول و همه فهم کردن؟

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.