پیام دریافت شد

نظر یا شکایت شما با موفقیت ارسال شد. از شما برای تکمیل فرم شکایت یا نظردهی سپاسگزاریم.

ما از نظرات و پیشنهادهای شما استقبال می کنیم و منتظر دریافت آنها هستیم.

در مورد شکایت ها، ما درصددیم تا طی دو هفته (۱۰ روز کاری) پاسخگو باشیم. البته این زمان بستگی به محتوای شکایت و مدت زمان مورد نیاز برای تحقیق در مورد موضوع مطرح شده دارد.

برای اطلاع از روند کامل رسیدگی به شکایت ها در بی بی سی و نحوه بررسی شکایت ها و سایر نظراتی که ما دریافت می کنیم، لطفا متن زیر را بخوانید (به انگلیسی):

روند رسیدگی به شکایات

اطلاعات جامع در مورد ارتباط با بی بی سی به منظور مطرح کردن شکایت و نحوه رسیدگی به آنها (به انگلیسی):

http://www.bbc.co.uk/complaints

متاسفانه امکان پاسخ به تک تک پیام ها وجود ندارد اما ما تمام سعی خود را به کار خواهیم بست تا کلیه پیام های شما را بخوانیم.