استخدام

برای اطلاع از تازه ترین شغل های آگهی شده در بی بی سی فارسی یا سایر بخش های بی بی سی، می توانید به صفحه مربوط به مشاغل در سایت انگلیسی بی بی سی نیز مراجعه کنید:

Visit the BBC jobs website