جدول برنامه های تلویزیون

شنبه ۱۳۹۵/۷/۳(۲۰۱۶/۹/۲۴) تا جمعه ۱۳۹۵/۷/۹(۲۰۱۶/۹/۳۰)

فرکانس‌های ماهواره

* نشانه نخستین نوبت نمایش هر برنامه

شنبه

تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ صفحه ۲
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷:۰۰ کلیک
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ شیادها - بخش ۲
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹:۰۰ بلور بنفش؛ گروه کیوسک - بخش نخست
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ آپارات؛ مردان آتش
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ نوبت شما ورزشی (بازپخش)؛ عملکرد تیم ایران در جام‌ جهانی فوتسال
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ به عبارت دیگر؛ مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ مرگ و مفهوم زندگی - بخش نخست؛ زندگی پس از مرگ
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ هنر مرگ‌آفرین
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ خبرنگاران*
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۰۵ ۲۰:۳۵ ۱۵:۳۵ نوبت شما؛ توافق صلح با حکمتیار و مصونیت قضایی او*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷:۰۰ ساخت خانه رویاها - بخش ۴*
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۲:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷:۳۵ پرگار؛ المپیک و ملی گرایی
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ ۶۰ دقیقه*
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ دیدبان
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰:۰۰ خبر
۰۰:۰۳ ۰۱:۰۳ ۰۱:۳۳ ۲۰:۳۳ شیادها - بخش ۲
۰۱:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)

یکشنبه

تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ مرور خبرها(بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷:۰۰ بلور بنفش؛ گروه کیوسک - بخش نخست
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ جشنواره موسیقی بی‌بی‌سی پرامز ۲۰۱۶؛ شب ۲۰- بخش نخست
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ مرور خبرها(بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیک
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ نوبت شما(بازپخش)؛توافق صلح با حکمتیار و مصونیت قضایی او
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ دیدبان
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ تخت گاز؛ ۴۱ کلیپ برتر - بخش ۲-۸
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ ساخت خانه رویاها - بحش ۴
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ دنیای ما؛ رقص برای صلح
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۰۵ ۲۰:۳۵ ۱۵:۳۵ نوبت شما*
۲۰:۰۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷:۰۰ آن تراک On Track - موسیقی غربی؛ Bombay Bicycle Club*
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۲:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷:۳۵ مرگ و مفهوم زندگی - بخش ۲؛ گناه*
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ ۶۰ دقیقه*
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ فرش قرمز*
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰:۰۰ خبر
۰۰:۰۳ ۰۱:۰۳ ۰۱:۳۳ ۲۰:۳۳ آپارات؛ مردان آتش
:۰۱:۳۰ ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۰ ۲۱:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)

دوشنبه

تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ :۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷:۰۰ کلیک
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ مرگ و مفهوم زندگی - بخش ۲؛ گناه
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹:۰۰ بلور بنفش؛ گروه کیوسک - بخش نخست
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ نوبت شما (بازپخش)
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ خبر (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ دنیای ما؛ رقص برای صلح
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ آرمان شهر، رویای برباد رفته - بخش ۳
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ آن تراک On Track - موسیقی غربی؛ Bombay Bicycle Club
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ خبرنگاران
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۰۵ ۲۰:۳۵ ۱۵:۳۵ نوبت شما*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷:۰۰ فرش قرمز
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۲:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷:۳۵ کاخ سفید در دوران اوباما - بخش ۴؛ منحنی تاریخ*
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ ۶۰ دقیقه*
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ به عبارت دیگر؛ مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰:۰۰ خبر
۰۰:۰۳ ۰۱:۰۳ ۰۱:۳۳ ۲۰:۳۳ پرگار؛ فرزند خواندگی*
۰۱:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۲:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ کاخ سفید در دوران اوباما - بخش ۱؛ صد روز
۰۳:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ کاخ سفید در دوران اوباما - بخش ۲؛ بیمه درمانی اوباما

سه شنبه

تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ پوشش ویژه نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا*
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی*
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷:۰۰ آن تراک On Track - موسیقی غربی؛ Bombay Bicycle Club
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ پرگار؛ فرزند خواندگی
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ خبر (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹:۰۰ ساخت خانه رویاها - بخش ۴
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ خبرنگاران
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ آپارات؛ مردان آتش
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ بلور بنفش؛ گروه کیوسک - بخش نخست
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ به عبارت دیگر؛ بیژن خلیلی، مدیر شرکت کتاب*
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۰۵ ۲۰:۳۵ ۱۵:۳۵ نوبت شما*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیک
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۲:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷:۳۵ چرچیل در جنگ جهانی اول - بخش نخست؛ دریاسالار*
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه*
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ صفحه ۲*
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰:۰۰ خبر
۰۰:۰۳ ۰۱:۰۳ ۰۱:۳۳ ۲۰:۳۳ نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا (بازپخش)
۰۲:۳۰ ۰۳:۳۰ ۰۴:۰۰ ۲۳:۰۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)

چهارشنبه

تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷:۰۰ ساخت خانه رویاها - بخش ۴
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ چرچیل در جنگ جهانی اول - بخش نخست؛ دریاسالار
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ مرور خبرها(بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹:۰۰ آن تراک On Track - موسیقی غربی؛ Bombay Bicycle Club
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ نوبت شما (بازپخش)
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ مرور خبرها(بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ صفحه ۲
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ شیادها - بخش ۲
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ کلیک
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ فرش قرمز
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۰۵ ۲۰:۳۵ ۱۵:۳۵ نوبت شما*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷:۰۰ بلور بنفش؛ گروه کیوسک - بخش نخست
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۲:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷:۳۵ تخت گاز؛ بلند پروازانه ولی مزخرف - بخش نخست*
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ ۶۰ دقیقه*
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ ۳۷ درجه*
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰:۰۰ خبر
۰۰:۰۳ ۰۱:۰۳ ۰۱:۳۳ ۲۰:۳۳ آپارات؛ مردان آتش
۰۱:۳۰ ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۰ ۲۱:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)

پنج شنبه

تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷:۰۰ فرش قرمز
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ کاخ سفید در دوران اوباما - بخش ۴؛ منحنی تاریخ
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹:۰۰ صفحه دو
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ نوبت شما (بازپخش)
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ ۳۷ درجه
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ مرگ و مفهوم زندگی - بخش ۲؛ گناه
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ ساخت خانه رویاها - بحش ۴
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ به عبارت دیگر؛ بیژن خلیلی، مدیر شرکت کتاب
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۰۵ ۲۰:۳۵ ۱۵:۳۵ جشنواره موسیقی بی‌بی‌سی پرامز ۲۰۱۶؛ شب ۲۰- بخش ۲*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷:۰۰ بلور بنفش؛ گروه کیوسک - بخش ۲*
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۲:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷:۳۵ شیادها - بخش ۳*
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ خبر
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۵ ۲۳:۳۵ ۱۸:۳۵ صفحه ۲ آخر هفته*
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰:۰۰ آن تراک On Track - موسیقی غربی؛ Bombay Bicycle Club
۰۰:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱:۳۵ ۲۰:۳۵ چرچیل در جنگ جهانی اول - بخش نخست؛ دریاسالار
۰۱:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ پرگار؛ فرزند خواندگی
۰۲:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ فرش قرمز

جمعه

تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ به عبارت دیگر؛ بیژن خلیلی، مدیر شرکت کتاب
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷:۰۰ آن تراک On Track - موسیقی غربی؛ Bombay Bicycle Club
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ تخت گاز؛ بلند پروازانه ولی مزخرف - بخش نخست
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیک
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ صفحه ۲ آخر هفته
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ ۳۷ درجه
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ فرش قرمز
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ پرگار؛ فرزند خواندگی
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ دیدبان*
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ کاخ سفید در دوران اوباما - بخش ۴؛ منحنی تاریخ
۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰ خبر
۱۹:۳۳ ۲۰:۳۳ ۲۱:۰۰۳ ۱۶:۰۳ نوبت شمای ورزشی*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیک*
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۲:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷:۳۵ آپارات؛ روزی که زن شدم*
۲۲:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ ۳۷ درجه
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱.۰۰ ۲۰:۰۰ بلور بنفش؛ گروه کیوسک - بخش ۲
۰۰:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱:۳۵ ۲۰:۳۵ جشنواره موسیقی بی‌بی‌سی پرامز ۲۰۱۶؛ شب ۲۰- بخش ۲
۰۱:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ صفحه ۲ آخر هفته

- هنگام پخش خبر فوری، امکان تغییر جدول پخش برنامه‌ها بدون اعلام قبلی وجود دارد.