فرکانس‌های ماهواره ای تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

ماهواره موقعیت فرکانس (مگاهرتز) ترانسپوندر پولاریزاسیون سیمبل ریت اف ای سی
افغان ست ۱ ۴۸.۰° شرقی ۱۱.۲۳۱ عمودی ۲۷۵۰۰ ۵/۶
هاتبرد ۱۳B ۱۳° شرقی ۱۲.۳۲۲ ۸۱ افقی ۲۷۵۰۰ ۳/۴
یوتلست ۷A ۷° شرقی ۱۰.۷۲۱ افقی ۲۲۰۰۰ ۱/۲
تل استار ۱۲ ۱۵° غربی ۱۲.۶۰۸ ۱۰ افقی ۱۹۲۷۹ ۲/۳
یاه سَت (Y۱A) ۵۲.۵° شرقی ۱۱.۹۹۶ ۱۵ عمودی ۵/۶

مطالب مرتبط