از نشست بروکسل چه عاید افغانستان می‌شود؟

حق نشر عکس EPA

اتحادیه اروپا به طور مشترک به همراه دولت افغانستان میزبان نشست بروکسل در باره افغانستان است.

افغانستان در این کنفرانس از جامعه جهانی خواستار قطعی ساختن پشتیبانی مالی و سیاسی از این کشور خواهد شد. نشست بروکسل یازدهمین کنفرانس بین‌المللی پس از حمله آمریکا به افغانستان برای اعطای حمایت مالی به این کشور خواهد بود.

با وجود تجربه‌های قبلی کمک‌های مالی به دولت افغانستان، منتقدان دولت و نهادهای مدنی معتقدند ظرفیت استفاده از این کمک‌ها در افغانستان وجود ندارد و به دلیل سوء مدیریت و فساد در نهادهای دولتی این کمک‌ها حیف و میل می‌شود. همچنین این انتقاد مطرح است که دولت افغانستان طرح مشخصی برای استفاده بهینه از کمک‌های مالی ندارد.

به نظر شما آیا این کمک‌های مالی باید بدون قید و شرط به افغانستان اعطا شود؟

شما انتظار دارید کمک‌های مالی جامعه جهانی صرف چه حوزه‌هایی در افغانستان شود؟

فکر می‌کنید این کمک‌ها در زندگی روزمره شما تغییری خواهد داد؟

وضعیت مهاجران افغان در اروپا موضوع دیگر کنفرانس بروکسل است. گفته می‌شود که دولت افغانستان در ازای دریافت کمک‌های مالی بیشتر، آماده باز پس گرفتن مهاجران افغان است که تقاضای پناهندگی آنها در کشورهای اروپایی رد شده است.

به نظر شما آیا افغانستان برای بازگشت احتمالی مهاجران به این کشور آماده است؟ آیا می‌تواند برای مهاجرانی که باز می‌گردند کار، مسکن، آموزش و بهداشت فراهم کند؟

در حاشیه نشست بروکسل، حکومت افغانستان در نشستی زیر عنوان "جنسیت- زنان توانمند، افغانستان مرفه" برنامه‌های خود را با هدف حفظ حقوق زنان و توانمندسازی آنها ارائه کرده است. رییس جمهوری افغانستان در این نشست تصریح کرد که حکومت وحدت ملی برنامه‌های جامع و نظام‌مندی را برای توانمندسازی زنان در دست دارد و این برنامه‌ها را با قاطعیت اجرا خواهد کرد.

به نظر شما دولت افغانستان برای توانمندسازی زنان در این کشور چه کمک‌هایی می‌تواند از جامعه جهانی بگیرد؟