به نظر شما بهترین راه توقف و مواجهه با تنبیه بدنی در مدارس چیست؟

حق نشر عکس .

با شروع سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اخبار تنبیه بدنی دانش‌آموزان به دست کادر آموزشی مدارس در ایران افکار عمومی ایران را حساس کرده است. در یکی از آخرین موارد، در پی تنبیه بدنی یک دانش‌آموز در سیستان و بلوچستان که منجر به بستری شدن او در بیمارستان شده بود، مدیر آموزش و پرورش منطقه "به حرمت افکار عمومی" از سمتش استعفا کرد و رئیس آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان به عیادت دانش‌آموز تنبیه‌شده رفت.

در ایران تنبیه دانش‌آموزان در مدرسه‌ها، طبق ماده ۷۷ آئین نامه اجرایی مدارس، تنبیه بدنی ازسوی کادرآموزشی تخلف اداری، جرم و ممنوع است و متهمان به ضرب و شتم دانش‌آموزان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند اما هر از چند گاهی تنبیه بدنی دانش‌آموزان در ایران به دست معلم، ناظم یا مدیر رسانه‌ای می‌شود.

شما چه مشاهده‌ای از تنبیه بدنی در مدارس دارید؟

آیا خودتان در مدرسه مورد تنبیه بدنی قرار گرفته‌اید؟ به نظر شما تنبیه بدنی در مدرسه چه تاثیری بر دانش آموزان دارد؟

در یک مورد ضرب و شتم دانش‌آموزان در مدرسه‌ای در شهرستان کلاله در شرق استان گلستان، "پدر دو نفر از دانش‌آموزان، فرزندان خود را به دکتر برده و تحت معاینات اولیه قرار می دهند و گزارش ماجرا را به صورت کتبی در اختیار حراست مدیریت آموزش و پرورش کلاله قرار داده‌اند." اما در مورد دیگری در شوش در خوزستان که اتفاقا صحنه ضرب و شتم دانش‌آموز به دست معلم عصبانی را یک همکلاسی با موبایل ضبط کرده بود، خانواده دانش‌آموز به دلیل "آسیب ندیدن فرزندشان از شکایت منصرف شده است."

اگر پدر و مادر هستید، در مقابل تنبیه بدنی فرزندتان در مدرسه چه می‌کنید؟ آیا تاکنون فرزندتان در مدرسه تنبیه بدنی شده است؟ تجربه شما در این باره چیست؟

به نظر شما بهترین راه مواجه با تنبیه بدنی در مدرسه چیست؟ شکایت و پیگیری قضایی یا حل و فصل مساله با گفتگو؟