تغییر الگوی مصرف الکل و دخانیات در زنان؛ نظرات شما

حق نشر عکس Thinkstock

نتیجه تحقیقی که در باره میزان مصرف نوشیدنی‌های الکلی در کشورهای مختلف دنیا انجام شده که اکنون زنان هم تقریبا به اندازه مردان مشروب می‌خورند. مدیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران هم به تازگی اعلام کرده است: در حال حاضر یک تا سه درصد خانم‌ها سیگار و ۳۰ درصد دانشجویان دختر در ایران قلیان می‌کشند.

نتیجه تحقیق دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا نشان می‌دهد با وجودی که "بطور تاریخی مشروب نوشیدن و مشکلات ناشی از الکل پدیده‌ای مردانه بوده است" اما بنابر نمونه‌های آماری مصرف و سوء مصرف الکل زنان به نسبت صد سال پیش افزایش چشمگیری داشته که می‌تواند ناشی از "تغییر جایگاه اجتماعی و نقش‌های زنانه و مردانه و همینطور آسان‌تر شدن دسترسی به نوشیدنی‌های الکلی و روش تبلیغات باشد".

مشاهده شما در مورد مصرف الکل و دخانیات زنان در جامعه‌ای که شما زندگی می‌کنید چگونه است؟ به نظر شما چه عواملی در تغییر الگوی مصرف الکل و دخانیات در میان زنان موثر بوده است؟

دکتر محمد رضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به خبرگزاری‌های ایران می‌گوید: "با این روند استعمال مواد دخانی به خصوص قلیان، معضل سرطان در ۱۵ سال آینده در ایران از مرز هشدار می‌گذرد. او در ادامه در مورد راه‌های آگاهی‌رسانی در حوزه سلامت افزوده است که تمرکز بر روی دخانیات و قلیان باید از کودکان و نوجوانان آغاز شود و آموزش و پرورش، صدا و سیما و وزارت ارشاد در این حوزه مسئول هستند."

او در مورد مصرف دخانیات زنان با اشاره به آمار جهانی گفته است: در کشورهایی که زنان سیگار می‌کشند سرطان ریه شایع‌تر از پستان است.

دانشگاه نیو ساوت ملز هم در پایان تحقیق خود نتیجه گیری کرده که لازم است بیش از پیش در برنامه‌ریزی‌ها بر زنان تمرکز کرد: "زنان بخصوص زنان جوان باید جزء جمعیت هدف برای کاهش آثار مضر مصرف الکل باشند."

به نظر شما نقش مردم و خانواده‌ها در آگاهی‌رسانی در مورد مصرف الکل و دخانیات چیست؟ نهادهای دولتی در این زمینه چه اقداماتی باید انجام دهند؟