مادران شاغل؛ زنانی که ٢٤ ساعته کار می‌کنند

حق نشر عکس AFP

این روزها زنان زیادی شاغل هستند. بیشتر شدن اشتغال زنان محدود به کشور خاصی هم نمی شود. مثلا در بریتانیا تعداد زنان شاغل نسبت به مردان در چهل سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. به گفته دفتر آمار ملی افزایش تعداد زنان شاغل تا حدی به دلیل افزایش درصد مادران شاغل است.

آیا درجایی که شما زندگی می کنید شاهد افزایش اشتغال زنان نسبت به سالهای گذشته بوده اید؟ به نظر شما دلیل این افزایش نسبت به گذشته چیست؟

زیاد شدن کار زنان در بیرون از خانه به معنای پایان یا کمتر شدن کار آنها در خانه نیست. بسیاری از زنان شاغل همزمان با کار تمام وقت، به امور خانه و بچه داری نیز می پردازند. به قولی ممکن است ساعات شبانه روز حتی برای برخی از آنها کم هم باشد.

آیا بین اطرافیان شما زنانی هستند که هم بیرون از خانه کار کنند و هم به امور خانه رسیدگی کنند؟ برخورد بقیه اعضای خانواده با کار این زنان چیست؟ اگر شما همسر زنی هستید که بیرون از خانه کار می کند چقدر وظایف خانه و بچه داری را بین خود تقسیم کرده اید؟

زیاد شدن زنان شاغل در سالهای اخیر به معنای داشتن حق برابر کاری با مردان نبوده. مثلا مادران شاغل با مشکلات تفاوت دستمزد و نداشتن موقعییتهای برابر برای پیشرفت در کارشان روبرو هستند.

به نظر شما چرا زنان با مشکلات اختلاف سطح دستمزد و نداشتن موقعیت های برابر شغلی با مردان روبرو هستند؟

اگر می‌خواهید در نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

تماس با نوبت شما:

شماره‌های تلفن‌: ۰۰۷۸ ۷۶۵ ۲۰۷ ۰۰۴۴و ۰۰۷۷ ۷۶۵ ۲۰۷ ۰۰۴۴

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۹۴۶۲۱۱۱۹

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

تلگرام: bbcshoma@

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.