شعارهای حامیان جنبش سبز در مراسم تشییع جنازه اکبرهاشمی رفسنجانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شعارهای حامیان جنبش سبز در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی

تصاویر مخاطبان بی‌بی‌سی از شعارهایی که امروز صبح در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی در مقابل و اطراف دانشگاه تهران سر داده شده است.