اعتراض به صدا و سیما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض به صدا و سیما

تصاویر مخاطبان بی‌بی‌سی از شعارهایی که امروز صبح در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی در مقابل و اطراف دانشگاه تهران سر داده شده است.