آیا موافقید زنان زودتر بازنشسته شوند؟

حق نشر عکس ISNA

مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مصوبه قبلی خود درباره بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار را لغو کرد. نمایندگان مجلس در مصوبه قبلی خود در برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه‌ها سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرده بودند با درخواست بازنشستگی زنان شاغل با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت بدون محدودیت سنی موافقت کنند.

به نظر شما چرا برای بازنشستگی زنان این مصوبه در نظر گرفته شده بود؟ آیا این برخورد را جنسیتی می دانید؟

برخی از مزایای پایین بودن یا بالا بودن سن بازنشستگی در کشورهای مختلف صحبت می کنند.

شرایط سن بازنشستگی در کشوری که شما زندگی می کنید چطور است؟ به نظر شما معایب یا مزایای بالا بودن یا پایین بودن سن بازنشستگی چیست؟

در ایران عده‌ای از بازنشسته‌ها به دلیل کم بودن حقوق بازنشستگیشان دوباره به بازار کار بر می گردند.

وضعیت حقوق بازنشستگی در جایی که شما هستید چطور است؟ آیا کفاف زندگیتان را می دهد؟

اگر می‌خواهید در نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

تماس با نوبت شما:

شماره‌های تلفن‌: ۰۰۷۸ ۷۶۵ ۲۰۷ ۰۰۴۴و ۰۰۷۷ ۷۶۵ ۲۰۷ ۰۰۴۴

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۶۰۰۶۳۳۳۳

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

تلگرام: bbcshoma@

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcshoma@