تخم مرغ های رنگی در پارک ملت

  • 12 مارس 2017 - 22 اسفند 1395

عکس های زیر را علی، یکی از مخاطبان ما، از گردهمایی گروهی از هنرمندان در پارک ملت تهران برای رنگ کردن تخم مرغ های سال نو فرستاده است.

حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC