شاهد عینی؛ طرح شهرداری اهواز برای استقرار دستفروشان در نزدیکی بافت مسکونی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی؛ طرح شهرداری اهواز برای استقرار دستفروشان در نزدیکی بافت مسکونی

انتقاد اسماعیل، یک شهروند اهوازی از طرح شهرداری برای استقرار دستفروشان در نزدیکی بافت مسکونی اهواز؛ شهرداری اهواز می‌گوید با این طرح هم دستفروشان را در شب عید جمع‌آوری نکرده و حالا مغازه‌داران هم راضی هستند