زنان شهردار کلانشهرها؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ زنان شهردار کلانشهرها؟

حضور زنان در شوراهای شهر و روستای دوره پنجم کم‌سابقه بود. چه در شهرهای جنوبی ایران که مسبوق به سابقه است و چه در تهران که رشد چشمگیری داشته. آیا حالا وقت آن رسیده که زنان در کلانشهرها شهردار شوند؟

موضوعات مرتبط