#شما؛ داعش؛ شکست در عراق، ظهور در مناطق دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ داعش؛ شکست در عراق، ظهور در مناطق دیگر

داعش در عراق متحمل شکست‌های سنگینی به خصوص در موصل شده است. در همین حال ارتش فیلیپین هم با پیکارجویانی می‌جنگد که خود را داعشی می‌دانند.

به نظر شما ارتباطی بین شکست‌های داعش در عراق با ظهور آن در مناطق دیگر وجود دارد؟