"انسجام تریبون‌ها" و "صدای واحد مسئولین"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'انسجام تریبون‌ها' و 'صدای واحد مسئولین'

حسن روحانی معتقد است بدون "انسجام" نمی‌تواند انتظار داشت اعتماد مردم به "حاکمیت" افزایش یابد. آیت‌الله خامنه‌ای هم معتقد است "صدای واحد" باید مد نظر مسئولین نظام باشد. اما نگاهی کنیم به تعدادی از اختلاف نظرها و انتقادهایی که در لفافه یا آشکار بین رهبر و رییس جمهور ایران رد و بدل شده.