واکنشها به 'تغییر مسالمت‌آمیز حکومت' ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنشها به 'تغییر مسالمت‌آمیز حکومت' ایران

رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت رویکرد ما در مورد ایران حمایت از "عناصر داخلی" برای "تغییر مسالمتآمیز حکومت" است. وزرات خارجه ایران این سخنان را محکوم کرد. مردم هم در شبکههای اجتماعی به این صحبت تیلرسون واکنش نشان دادند. در این ویدیو شماری از این واکنشها را ببینید.