پیشینه اظهارنظرها درباره برنامه موشکی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشینه اظهارنظرها درباره برنامه موشکی ایران

واکنش‌ها به حمله موشکی ایران به مواضع داعش در دیرالزور سوریه ادامه دارد اما برنامه موشکی ایران همواره در خارج و داخل حساسیت برانگیز بوده است. اظهارنظرها پس از آزمایش موشکی ایران در یک دقیقه.