#شما؛ تجربیات شما از شیر دادن در مکان‌های عمومی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ تجربیات شما از شیر دادن در مکان‌های عمومی

از شما خواسته بودیم اگر کودک خود را شیر می‌دهید، تجربه خود را از شیر دادن در مکان‌های عمومی به صورت پیام صوتی برای ما بفرستید. بخشی از پیام‌های رسیده را در این ویدیو بشنوید.

موضوعات مرتبط