#شما؛ روایت دانش‌آموزان از لو رفتن سوالات امتحان نهایی (۱)
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ روایت دانش‌آموزان از لو رفتن سوالات امتحان نهایی (۱)

دانش‌آموزان از لو رفتن سوالات امتحانات نهایی ناراضی هستند و معتقدند حقشان ضایع شده. برخی از آنان مشاهداتشان را به صورتی صوتی برای ما فرستاده‌اند که در این ویدیو می‌شنوید.